Edith Schippers komt dinsdag naar Sneek

Sneek - SNEEK - Minister Edith Schippers  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, komt dinsdag naar Sneek.

De VVD'ster legt een werkbezoek af bij woonzorg- en behandelcentrum de Ielânen. Het werkbezoek staat in het kader van ouderenzorg en bereikbaarheid ervan op het platteland. De Minister komt op uitnodiging van het Seniorennetwerk Friesland van de VVD. Dit bezoek was eerder gepland maar kon toen wegens verplichting in de Tweede Kamer helaas niet doorgaan. Het Seniorennetwerk Friesland vindt het belangrijk dat ook de plattelandssituatie voldoende aan de orde komt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het werkbezoek begint met een rondleiding door het woonzorg- en behandelcentrum onder leiding van Johan Krul (voorzitter Raad van Bestuur Patyna) en Ton Renckens (locatiemanager). Tijdens de rondleiding zullen onder andere de onderwerpen familieparticipatie, het ’waardigheid en trots’- programma, dagbesteding, fysiotherapie en revalidatie en de meerwaarde van een expertisecentrum geriatrie aan de orde komen. Na de rondleiding gaat de Minister onder leiding van Monique Boskma in gesprek met genodigden over de positie van zorginstelling 2.0 in een plattelandsregio. Aan de hand van een korte presentatie door de Machiel Talsma, Programma-manager huisvesting Patyna, zullen de genodigden met elkaar in gesprek gaan over de rol en toekomst van de ouderenzorginstelling op het Friese platteland. Na afloop van het gesprek zullen Anneke Aldenkamp, namens Patyna, en Esther de Vrij, namens Zorgbelang Fryslân, respectievelijk de aanbevelingen ‘Zorginstelling 2.0’ en aanbevelingen ‘Casemanagement dementie in Fryslân’ aan de Minister overhandigen.