Bustour CDA'ers langs Sneek, Nijland en Makkum

Sneek - SNEEK - De Friese CDA-kandidaten Harry van der Molen (nr. 8) en Esther Hanemaaijer (nr. 31) komen donderdag naar Súdwest-Fryslân. Zij zullen een bustour door de gemeente maken om beter op de hoogte te raken van wat er speelt op het gebied van landbouw en onderwijs. Verschillende CDA-gemeenteraadsleden, CDA-wethouders en andere CDA-leden zullen ook bij de programmaonderdelen aanwezig zijn.

Het CDA-gezelschap zal in gesprek gaan met de mensen van Maatschap Gerbrandy in Nijland en drie collega-boeren uit de gemeentes Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. Ook Peet Sterkenburg, voorzitter LTO Fryslân, en Pieter Bosma, fosfaatdeskundige van Maatschap Gerbrandy, zullen aan dit gesprek deelnemen. Harry van der Molen en Esther Hanemaaijer brengen een bezoek aan de Friese Poort. Tijdens de lunch  zal het onderwijs onderwerp van gesprek zijn. Wietse Schuitema (Friese Poort), Tinie Sterenborg (Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee), Joop Fortuin (Stichting Palladura), Peter Zeldenrust (samenwerkende praktijkscholen van Súdwest-Fryslân), Sixtus Haverkamp (RSG Sneek), Berend Kamphuis (Bogerman College) en vertegenwoordigers van jongerenraden zullen aan deze discussie deelnemen. Bij Scheepswerf de Vries zal uitleg gegeven worden over het BedrijfsOpleidingsCentrum dat het bedrijf heeft in samenwerking met de Friese Poort. De discussie zal gaan over de rollen van de overheid en het bedrijfsleven in deze vorm van praktijkonderwijs. Er zal ook gesproken worden over het nut en de noodzaak van de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand.