SWF wil los met bedrijventerrein Hemmen III

Sneek - De gemeente Súdwest-Fryslân gaat na jaren van voorbereiding bedrijventerrein De Hemmen III bij Sneek van de grond tillen. Het zou naar schatting 600 nieuwe banen op kunnen leveren.

De Hemmen III komt aan de zuidwestkant van de A7 bij Sneek. Pal aan de rondweg globaal tussen de bestaande bebouwing en Folsgare willen burgemeester en wethouders starten met de aanleg van eerst 17 hectare bedrijfsgrond. Wethouder Maarten Offinga deed vanmorgen het plan uit de doeken. Volgens Offinga is SWF bijna door de voorraad bedrijfsterrein heen. Dat moet anders nu na de crisis de economie weer aantrekt. Het kan niet zo zijn dat Súdwest-Fryslân zoals de laatste tijd is gebeurd bedrijven meer moet teleurstellen, aldus Offinga. Het ging om verschillende bedrijven waaronder een paar grote die zo’n vijf hectare grond nodig hadden. ,,Dat is niet uit te leggen. We willen hier werkgelegenheid creëren, dan moet er simpelweg een bedrijventerrein zijn.” We moeten toekomstperspectief voor ogen hebben en lokale economie moet de kans hebben om door te kunnen groeien, liet Offinga weten. ,,Werk staat bij ons college bovenaan en dat willen we handen en voeten geven met dit bedrijventerrein.” De afgelopen maanden kwamen concrete aanvragen uit de regio. ,,Het gaat hier grotendeels om lokale groeiers die we uiteraard voor Sneek willen behouden, maar nu niet kunnen bedienen”, aldus Offinga. Alleen al in de periode december 2016-februari 2017 ging het bij elkaar opgeteld om zo’n 1,8 hectare. Offinga: ,,Daarom is het nu de hoogste tijd om een besluit te nemen over de toekomstige economische ontwikkeling van Sneek.” Hoewel de economie zich lastig laat voorspellen, houdt Súdwest-Fryslân rekening met een jaarlijkse uitgifte van zo’n 2 hectare. ,,Dit betekent dat we zo’n tien jaar vooruit kunnen”, aldus Offinga. B. en w. verwachten dat circa 80- procent van het terrein langs de A7 bij Folsgare gevuld gaat worden met klein begonnen bedrijven met groeipotentie. Verder hoopt SWF bedrijven uit het Westen aan te kunnen trekken. Voor de ontwikkelingsplannen is ongeveer 6,8 miljoen euro nodig. Daarvan moet onder andere een groenstrook worden aangelegd tussen het toekomstige hemmen III en Folsgare. De leden van de commissie Doarp, Stêd en Omkriten bespreken het plan voor De Hemmen III in hun vergadering van 21 maart. Twee weken later, op 6 april, is het woord aan de gemeenteraad.