Vrijwilligers Hemdijk verfraaien woonomgeving

Sneek -   In totaal 25 vrijwilligers staken zaterdag de handen uit de mouwen om hun woonomgeving in de Hemdijk te verfraaien. 

In samenspraak met de omwonenden en de gemeente waren door het panel Groenspoor van de Stichting Wijkbelangen Hemdijk Sneek plannen ontwikkeld voor een reconstructie van de Tuskendyk. Het ging hierbij om zowel extra parkeergelegenheid als aanplant en vervanging van openbaar groen. De gemeente heeft voor een groot deel de werkzaamheden voor haar rekening genomen. Met betrekking tot de aanplant in een plantenvak en een aantal boomspiegels werd de hulp van vrijwilligers ingeroepen. Ook voor de nazorg wordt een beroep op vrijwilligers gedaan. Aan de oproep werd in ruime mate gehoor gegeven. Met deze realisatie hoopt de Stichting Wijkbelangen Hemdijk te bereiken dat de saamhorigheid in de wijk wordt vergroot en deze mooie wijk mooi blijft.