Suppers gaan woensdag afval ruimen

Sneek - Sup Away wil woensdag tijdens wereldwaterdag samen met ander SUP-scholen in Friesland het water van de stadsgrachten in Sneek afvalvrij maken.

Tijdens wereldwaterdag wordt jaarlijks de aandacht gevestigd op het belang van zoetwater en pleiten voor het duurzaam beheer van zoetwatervoorraden. Elk jaar, Wereld Water Dag wijst op een specifiek aspect van zoetwater. In 2015, had het thema ‘’Water en duurzame ontwikkeling’’, in 2016 ‘’Water en werkgelegenheid’’ en dit jaar 2017 is het thema ‘’Afvalwater’’. De wereld verandert en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor waterbeheer en sanitatie. Klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen vragen om duurzame oplossingen om de wereld toekomstbestendig te maken. Daarom organiseert Sup Away samen met andere SUP-scholen in Friesland suppend aandacht voor schone wateren onder de naam ‘’Clean Up SUP’’. ,,Wij gaan een uur lang de stadsgrachten van Sneek ontdoen van het afval dat in het water terecht gekomen is", aldus Harry Bartelds van Sup Away. Opstapplaats woensdag is De Kolk in Sneek bij de Stadsherberg. Tijdstip: 17.30 – 18.30 uur. Deelname is voor iedereen. Deelname met je eigen board is gratis. Heb je geen board, geen probleem ook dan kan je meedoen, deze zijn te huur voor € 10,- . Graag voorafgaand reserveren via: info@easysup.nl