Hemdijk maakt spoordok schoon

Sneek - Vrijwilligers vanuit de wijk Hemdijk in Sneek scheepten zich zaterdag in om het Spoordok vrij te maken van zwerfafval.

Een 30-tal vrijwilligers stak de handen uit de mouwen tijdens de jaarlijkse schoonmaak van het water langs de spoorlijn. Diverse vuilniszakken werden gevuld met afval vanaf de kant en uit het water. De actie was , in het kader van Himmeldei 2017, georganiseerd door de Stichting Wijkbelangen Hemdijk. Teneinde werken op het water mogelijk te maken werden er een zevental kano’s ingezet die ter beschikking waren gesteld door de scoutinggroep Tibrag uit Sneek. ,,Zonder deze medewerking was de actie , in ieder geval op het water, niet mogelijk en de wijk is de groep dan ook erg dankbaar", aldus Bertus Sustring van de Stichting Wijkbelangen Hemdijk. De opbrengst was meer dan voldoende voor het vullen van de door de gemeente beschikbaar gestelde vuilcontainer. Met deze actie hoopt de Stichting Wijkbelangen Hemdijk wederom een impuls te hebben gegeven aan saamhorigheid in deze wijk en tevens te voldoen aan een gedeelte van onze doelstelling te weten het behouden en onderhouden van deze leefbare, groene wijk.