Nootstroom en Moessorgski in Martinikerk

Sneek -   Nootstroom geeft zondag 2 april om 15.30 uur in samenwerking met Tresoar, een bijzonder concert in de Martinikerk te Sneek met de Schilderijententoonstelling van Moessorgski.

Onder leiding van de Friese dirigent Arnaud Oosterbaan brengt Nootstroom een toegankelijk en meeslepend programma met Russische muziek. Speciaal voor deze concerten zijn nieuwe gedichten gecomponeerd door de Friese dichters Anne Feddema, Elske Kampen en Arjan Hut. Zij zullen al voordragend het publiek meenemen in de fantasievolle wereld van de Russische sagen en sprookjes. Het concert wordt geopend met de Wiener Philharmoniker Fanfare van Richard Strauss. Nootstroom zal in dezelfde periode ook op tournee gaan door Friesland met de muziekprogramma’s ‘Ik ook van jou’ en Mozart’s ‘Gran Partita’. Beide concerten worden tevens omlijst met poëzie. De verbinding van muziek met de Friese taal, volksverhalen, poëzie en cultureel erfgoed vormt het totaalconcept van Nootstroom. Dichters en componisten uit Friesland verdienen hierin de speciale aandacht. Tijdens elk muziekprogramma van Nootstroom zal één of meerdere composities van Friese componisten en/of Friestalige poëzie het levenslicht zien. Hiervoor zijn Tresoar,  Frysk Muzyk Argyf en Bibliotheken Midden-Fryslân (Leeuwarden) belangrijke partners. Nootstroom biedt een podium aan musici die, naast hun eigen beroepspraktijk, met collega’s willen musiceren op een wijze die zij als waardevol beschouwen. Het denken en handelen als ‘ambassadeur van klassieke muziek in Friesland’ is een rode draad die door alle activiteiten van Nootstroom loopt.