Boekstartlogo's onthuld in Sneek

Sneek - Bij peuterspeelzaal Rinkelbel en kinderdagverblijf de Spettertjes van Kids First in Sneek zijn door gedeputeerde Sietske Poepjes en clown Sander Balk de officiële Boekstartlogo’s onthuld.

Op deze locaties wordt nu structureel veel aandacht gegeven aan lezen en voorlezen. Er is een gezellige leeshoek, kinderen kunnen zelf boekjes pakken en de leidsters lezen regelmatig voor. Zo ervaren de kinderen plezier in lezen en draagt de organisatie bij aan de taalontwikkeling van de kinderen. Na de officiële onthulling is er nog voorgelezen door een bibliotheekmedewerker in een prachtige verteljas aan de aanwezige kinderen. Ouders kregen voorlichting over het belang van voorlezen, met het doel om ook het voorlezen thuis te stimuleren. Boekstart in de kinderopvang is gerealiseerd met een stimuleringssubsidie van Kunst van Lezen (OCW en uitgevoerd door Bibliotheken Mar en Fean.