Op ’e strún: dertig mille

Sneek - Sneek op ‘e Strún 2016 heeft in combinatie met ‘het Slimste bedrijf van Súdwest-Frsylân’ 30.216 euro opgeleverd.

Het bedrag komt voor ongeveer 1/3 terecht bij ‘de Kinderboerderij’, die de overtuigende winnaar werd van de online stemming onder de lopers van Sneek op ‘e Strún. Verder gaat bijna 2.500 euro naar ‘Timmerdorpen Súdwest Fryslân’, een populair initiatief dat in de zomervakantie op diverse plekken in de gemeente plaatsvindt. Het grootste deel van de opbrengst wordt verdeeld onder negen wijkplatforms en wijkverenigingen in de stad Sneek. Alle doelen kregen een ‘basis’ opbrengst van 500 euro. Het restant van bijna € 25.000 werd aan de hand van de online uitgebrachte stemmen, procentueel verdeeld. Speciale aandacht – en dank – was er voor het bestuur van het Sperkhem. Dit wijkplatform had zich enthousiast ingezet voor aankleding van de route. Daarnaast waren ze bijzonder gastvrij in diverse locaties binnen de wijk. Met 8 procent van de stemmen mocht ‘het Sperkhem’ bijna € 2.000 in ontvangst nemen. Robert Kliphuis en Bram Nauta verrasten de vertegenwoordigers van wijkverenigingen, kinderboerderij en het timmerdorp tijdens een speciale bijeenkomst van Rotary Sneek. Op derde kerstdag liepen ongeveer 2500 wandelaars een feeëriek verlichte route door Sneek. Het initiatief van Rotary Sneek was daarmee uitverkocht. Honderden vrijwilligers trakteerden de wandelaars op optredens, consumpties, rondleidingen en bijvoorbeeld oliebollen. Anderen zorgden weer voor de veiligheid of de aankleding van de route. De sponsoren van ‘de strún’ streden in februari in een kennisquiz om de eervolle titel ‘Slimste bedrijf van Súdwest Fryslân”. Ruim 30 teams deden mee. Het team van Rabobank won. De organisatoren van Rotary Sneek hebben inmiddels toegezegd om ook in 2017 weer ‘Sneek op ‘e Strún’ te organiseren. Gisteren kregen alle ‘goede doelen’ te horen welk bedrag Sneek op ‘e Strún voor hun organisatie had opgeleverd.