Op bezoek bij ‘vreemde vogels’

Sneek - ‘Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving’. Dat staat op de site van de Odd Fellows in Sneek. ,,Het zijn gewone mensen met ‘respect voor iedereen, ongeacht cultuur, religie of maatschappelijke positie’”, zegt Catrinus Kamstra, lid van de Waterpoort Loge. Het streven naar een betere samenleving zal volgens de Odd Fellows uiteindelijk leiden naar broederschap onder alle mensen.

,,Een mooi streven”, vindt ook Johan de Jong. Hij is lid van de eveneens in Sneek gevestigde Middelsé Loge. ,,Immers harmonie in de samenleving lijkt tegenwoordig ver te zoeken”. Maar maatschappelijke betrokkenheid schept ook verplichtingen: de Sneker loges die zaterdag 6 april een open dag houden proberen dan ook midden in de samenleving te staan. ,,Wij zijn geen geheim of wereldvreemd genootschap”, sluit Elly Meylis aan. Ze is lid van de Anjer Loge. ,,We staan open naar de samenleving maar tegelijkertijd zijn wij ook naar binnen toe gericht. Wij bieden onze leden vertrouwelijkheid en veiligheid. Alles wat we onderling of in de groep bespreken blijft binnenskamers.” In het logeleven staan daarnaast het geven van vriendschap, het beoefenen van naastenliefde en het zoeken naar waarheid centraal. Dit wordt gesymboliseerd door de drie schakels. Lees het hele artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad.