ZOA collecteweek brengt 2218 euro op

Balk - Vrijwilligers hebben afgelopen week in Balk, Harich en Wijckel gecollecteerd voor ZOA. De opbrengst van € 2218,= is voor hulp aan slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld.

Ruim 18.000 vrijwilligers hebben van 20 tot en met 25 maart gecollecteerd voor ZOA. De hulp van ZOA aan slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld is nodig. Door rampen en conflicten zijn er wereldwijd ruim 65 miljoen vluchtelingen en dat worden er steeds meer. ZOA helpt met de opbrengst van de collecteweek deze mensen op verschillende manieren. Dat doen ze door hen ter plekke of in een buurland op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Daarnaast helpen ze deze mensen ook om na een ramp hun leven weer op te bouwen.