Zonnecollectoren op dak hospice

Sneek - Het dak van hospice ‘De Kime’ in Sneek wordt geïsoleerd en voorzien van zonnecollectoren.

Tijdens de verbouwing van de voormalige school tot de hospice in 2012 had de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland geen geld om het dak mee te nemen in de renovatie van het gebouw. Na 5 jaar met volle tevredenheid van onze gasten, hun familie en vrijwilligers gefunctioneerd te hebben in dit nieuwe gebouw aan de Westhemstraat, blijkt dat de energiekosten toch behoorlijk hoog zijn. Met de isolatie van het dak en het aanbrengen van zonnecollectoren worden de structurele kosten teruggebracht. Er worden 86 zonnecollectoren geplaatst. Ook zullen de grote ijzeren kozijnen - die een bron van koude en tocht zijn - worden vervangen. De werkzaamheden die een dezer dagen beginnen zullen een aantal weken duren. De Kime is voor investeringen zoals het isoleren van het dak, het vervangen van kozijnen en het plaatsen van zonnecollectoren sterk afhankelijk van fondsen, sponsors en gulle gevers. Voor een groot deel van de kosten is dat inmiddels gelukt. ,,Dat laatste beetje proberen wij nog bijeen te krijgen door een acties waarbij wij particulieren en bedrijven  vragen de hospices te willen steunen door een zonnepaneel te sponsoren voor € 350 per stuk. Als tegenprestatie wordt de naam van de sponsor genoemd op het sponsorbord in de hospice en ontvangt ie de gedichtenbundel “Afscheid”", aldus jan Arts van het hospice.  Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de hospice in Sneek, telefoon: 0515-430604. De financiering van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland geschiedt deels door een subsidie van het Ministerie van VWS  op grond van de landelijke subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg. Daarnaast ontvangt de stichting een kleine subsidie van de gemeenten in het werkgebied voor de betaling van de huishoudelijke hulp. Arts: ,,Voor de exploitatie zijn wij verder afhankelijk van de eigen bijdrage van de gasten in de hospice, van donateurs, sponsors en gulle gevers. Het jaarlijks tekort op de exploitatie wordt weggewerkt door acties, zoals boekenverkoop, verloting en andere activiteiten, maar ook door giften van kerken en familieleden van tevreden gasten."