‘Heel Hemdijk bakt’ bindt bewoners

Sneek - Atena Matei mag zij zich ‘de taartenbakster van de wijk Hemdijk’ noemen. Ze maakte zaterdag de beste taart tijdens de jaarlijkse wijkbijeenkomst in de woonwijk die ditmaal het motto droeg van 'heel Hemdijk bakt'.

Wijkbewoners was gevraagd een zelfgebakken taart mee te nemen. Zestig bewoners gaven gehoor aan de oproep en 18 baksels werden ingediend. Gerrit Dijkstra van De Korenbloem, 'wereldberoemd' vanwege zijn veel bekroonde hazelnoottaart, zonderde zich af met de taarten. Anderhalf uur kreeg hij de tijd om de taarten te beoordelen op smaak en vormgeving. Onderwijl vergaderden de wijkbewoners en werd informatie uitgewisseld over de activiteiten van afgelopen jaar, de plannen voor het lopende jaar, buurtpreventie, verkeersregels in de wijk, communicatie met wijkbewoners en de financiële situatie van de Stichting. Met behulp van een zogenaamd stemorgel - kartonnen kokers waarin tennisballen konden worden gegooid – konden wijkbewoners aangeven naar welke activiteiten hun voorkeur uitging. Na het formele deel verscheen Gerrit Dijkstra ten tonele, met in zijn kielzog de 18 taarten. Onder luid applaus werden zij binnengehaald. Ieder baksel kreeg een deskundige beoordeling. Na uitreiking van de prijzen, belangeloos beschikbaar gesteld door Repko en De Korenbloem, waren de wijkbewoners aan de beurt om de baksels te keuren. En keuren deden zij; het vermoeden rees dat in de wijk Hemdijk zaterdag menig avondmaaltijd is overgeslagen.