Evert Egbertsstraat en Gerritshof

Sneek - Evert Egbertsstraat en Gerritshof. Dat zijn twee van de nieuwe straatnamen in Harinxmaland in Sneek dat er dit jaar flink wat nieuwe straten bij krijgt.

De commissie straatnaamgeving in Sneek heeft zich over de namen van deze nieuwe straten gebogen. Het college van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft met de namen ingestemd. De nieuwe straten van fase 1B en 1C gaan heten: Evert Egbertsstraat, Pier Hylckeshof, Hille Haersmahof en Rintje Ydeshof. De nieuwe straten van fase 1D krijgen als namen: Gerritshof, Jetseshof, Jacobshof, Ype Johannesstraat, Noardwei. Deze namen verwijzen naar de vroegere gebruikers/pachters van de voormalige landerijen in dit gebied. De namen sluiten aan bij die van fase 1A.