Innovatief onderwijsconcept van start op Bogerman 

Sneek - Leerlingen van het vwo bij csg Bogerman gaan het ervaren: meer les op maat. Dat is de naam van de pilot die in mei start. Elke vwo-leerling wordt voor ieder vak in zijn vakkenpakket één klassikale les per week ’s ochtends ingedeeld. Aansluitend tekent elke vwo-leerling vier middagen per week in op twee lessen naar keuze, aangeboden tussen 11.55 en 14.50. Daarna is er ruimte voor buitenschoolse activiteiten zoals de Bogerman Bigband of de sportklas of gaan leerlingen naar huis.

Csg Bogerman wil leerlingen kansen geven om meer zelfbewust en zelfsturend te worden dan voorheen. Daarom krijgen zij meer invloed op hun eigen lesrooster. Silke van der Wal is voorzitter van de leerlingenraad. Zij zegt: ,,Ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat dit voor heel veel leerlingen motiverend werkt". Dirk-Jan Dekker is afdelingsleider bij het vwo. ,,We liepen als docenten steeds meer tegen de grenzen van het huidige systeem aan. Ook leerlingen gaven aan dat zij meer les op maat wilden. De ene leerling heeft nou eenmaal meer les nodig om een voldoende op wiskunde te halen dan een ander. Tegelijk is ‘meer les op maat’ en manier om leerlingen veel meer zelf na te laten denken over waar ze goed in zijn, wat hun talent is. Die reflectie willen we stimuleren!” Meer les op maat sluit is een antwoord op ontwikkelingen in de maatschappij. Technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld. Die ontwikkeling zorgt ervoor dat de toekomstige arbeidsmarkt andere vaardigheden vraagt dan de huidige. Samenwerken, jezelf presenteren en een leven lang leren zijn daarvan een paar voorbeelden. Meer les op maat sluit daarmee goed aan op het motto van csg Bogerman: je maakt ’t samen! De rol van de mentor en docent verandert in deze nieuwe onderwijsvorm. Meer dan voorheen zal de mentor met iedere mentorleerling in gesprek zijn over zijn of haar leerproces. De mentor helpt met het stellen van doelen die voor de leerling haalbaar zijn: niet te hoog en niet te laag. Zeer regelmatig zullen de mentor en de leerling met elkaar spreken over de planning van de komende weken en de mate waarin de leerling de planning heeft gehaald. Ouders en leerlingen zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van ‘meer les op maat’. De ouderraad en leerlingenraad dachten actief mee en fungeren ook bij de start van de pilot als klankbord. Ouders en leerlingen zijn diverse malen voorgelicht tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. Iedereen kijkt met gezonde spanning en goede moed uit naar 1 mei. De pilot loopt tot de zomervakantie en wordt daarna geëvalueerd.