Gemeente start met pilot Centring Parenting

Lemmer -   Súdwest-Fryslân wil ouders zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom giet Súdwest-Fryslân de zorg van de consultatiebureaus in een nieuw jasje en start met de pilot Centring Parenting. Deze pilot is bedoeld voor ouders met kinderen tot 1 jaar.

Bij Centring Parentingwordt de zorg van het consultatiebureau in groepsvorm gegeven. Ouders die kinderen hebben in dezelfde leeftijd komen gedurende het eerste jaar zeven keer bij elkaar. Tijdens dit samenzijn staat het ouderschap centraal. Vragen die bij ouders leven worden besproken en de oplossingen komen uit de groep zelf. Deze kunnen gaan over voeding, ontwikkeling, veiligheid, vaccinaties, huilen, slapen, enzovoorts. De jeugdverpleegkundige is onderdeel van de groep en leidt het gesprek. De groepsdynamiek zorgt voor een heel andere beleving van de consultatiebureauzorg. Door deze nieuwe manier staat de jeugdverpleegkundige naast de ouders. De zorg sluit beter aan bij de vragen die leven. De pilot start in Sneek. Ouders kunnen zelf aangeven of ze gebruik willen maken van deze methode of kiezen voor individuele ondersteuning. Uniek in Fryslân Centering Parenting is het vervolg op Centering Pregnancy. Bij Centring Pregnancy wordt er naast de individuele controle bij de verloskundige ook een groep gemaakt. Tijdens de zwangerschap kom je tien keer bij elkaar en krijg je informatie over je zwangerschap, de bevalling en de tijd daarna. Het Verloskundig Centrum Sneek was vijf jaar geleden de eerste in Fryslân die de zorg in deze vorm aanbood. Inmiddels gebeurt dit op meer plekken. De doorgetrokken lijn van pregnancy naar parenting is uniek in Fryslân. Buiten de provincie zijn pilots met deze manier van zorgverlenen in Twente, Wageningen en Amsterdam.