Politici 'op 'e dyk' tijdens jaarmarkt

Sneek - Plaatselijke politici waren vanmorgen present op de eerste Sneker jaarmarkt.

  In het kader van 'polityk op 'e dyk' stonden ze paraat op de Marktstraat om inwoners met raad en daad te woord te staan. Natuurlijk werd er direct zoveel mogelijk een antwoord gegeven op de vragen van vele inwoners die de kraam bezochten. Niet direct opgeloste vragen en opmerkingen werden verzameld en worden aan de desbetreffende afdeling in de gemeente gegeven. De indieners van de vragen krijgen vervolgens een antwoord van de afdeling. Deze manier van presenteren van de raadsleden werkt erg positief, is de ervaring. Voorgaande jaren bleek dat de inwoners van Súdwest-Fryslân het erg op prijs stellen om rechtstreeks contact te hebben met de diverse raadsleden. In het najaar is 'polityk op 'e dyk' actief tijdens Bolletongersdei in Bolsward.