Belastingharmonisatie 'nieuwe' dorpen

Sneek - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft haar plannen voor de belastingharmonisatie voor de vijftien dorpen van gemeente Littenseradiel die per 1 januari worden ingelijfd klaar.

De harmonisatie past in de voorbereidingen voor de gemeentelijke herindeling die zijn in volle gang zijn. Het harmoniseren van belastingen houdt in dat verschillen in heffingen en tarieven in een gemeente worden weggenomen. Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft de uitgangspunten voor de belastingharmonisatie vastgesteld. Deze worden voorgelegd aan de commissie Bestjoer & Finânsjes op 1 juni en de vergadering van de gemeenteraad van 15 juni. Súdwest-Fryslân wil het voorzieningenniveau voor het hele gebied, inclusief de 15 dorpen van Littenseradiel die naar Súdwest-Fryslân gaan, op peil houden. Daarom zijn de bestaande belastingsoorten, tarieven, belastingdruk en vrijstellingen van gemeente Súdwest-Fryslân het uitgangspunt. Voor inwoners en ondernemers uit Littenseradiel ontstaat een nieuwe situatie voor de lokale heffingen, met deels andere belastingsoorten en andere tarieven. Voor inwoners en ondernemers van Súdwest-Fryslân verandert er waarschijnlijk weinig.