Waterpeil omhoog voor weidevogels

Sandfirden -  Wetterskip Fryslân en het Collectief Súdwestkust gaan samenwerken om de leefomstandigheden van weidevogels in Súdwest-Fryslân te verbeteren.

De agrarische natuurbeheerders gaan voortaan zelf, binnen de richtlijnen van het waterschap, de waterpeilen in het gebied beheren. Morgen ondertekenen Jorrit Postma, voorzitter van het collectief Súdwestkust, en dagelijks bestuurder Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân de overeenkomst in kampeerboerderij Ykema in Sandfirden. Het is voor het eerst dat het waterschap op grote schaal een samenwerkingsovereenkomst sluit voor waterpeilbeheer. Hiermee faciliteert het waterschap de agrarische natuurbeheerders om voortaan zelf hogere waterpeilen in te stellen voor het behoud van de weidevogels. Dagelijks bestuurder Jan van Weperen: ,,Met trots onderteken ik de overeenkomst. Dankzij de goede samenwerking met het collectief is deze vorm van zelfbeheer mogelijk." Wetterskip Fryslân nam deel aan de proef ‘naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea’ van Agrarische Natuurvereniging De Súdwesthoeke. Tijdens de proef stond de samenwerking met Skriezekrite Idzegea, Staatsbosbeheer, agrariërs, vogelwachten, jagersvereniging en Wetterskip Fryslân centraal. De proef heeft aangetoond dat samenwerken aan een duurzame economische landbouw, met behoud van natuurwaarden en met respect voor elkaars belangen mogelijk is. Het gebied rond de dorpen Oudega, Heeg en Gaastmeer in Sudwest Fryslân is een open weidegebied. Het wordt tot de kansrijke gebieden gerekend voor het behoud van de grutto als broedvogel voor Nederland.