Uitwisseling Bogerman en Anne Frank Schule

Sneek - Leerlingen van csg Bogerman en de Anne Frank Gesamtschule wisselen deze week ervaring met elkaar uit. Doel van de uitwisseling is elkaar, elkaars overeenkomsten en elkaars verschillen te leren kennen.

Maandag en dinsdag verblijven vierentwintig leerlingen van csg Bogerman bij gastgezinnen in Havixbeck en Münster. Morgen komen de leerlingen uit Duitsland naar Sneek. Leerlingen van het Vakcollege bereiden een lunch met ontvangst in leerlingenrestaurant Lekker-Nij. Donderdag staat een bezoek aan Leeuwarden en het Fries museum op het programma. Daar leren de leerlingen hoe Friezen droge voeten houden. Vrijdagochtend vertrekken de gastleerlingen vanuit Sneek weer naar Duitsland.
De uitwisseling wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).