Apotheker zwaait in december af

Sneek - Burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân dinsdag 19 december zijn ambtsketen neer. Dat maakte hij gisteravond in de raadsvergadering bekend.

Apotheker volgde in 2010 de naar Dordrecht vertrekkende Arno Brok op. Apotheker, die in Groningen sociologie en planologie studeerde, maakte zijn opwachting in de politiek als PvdA-raadslid van de gemeente  Loppersum. In 1980 werd hij burgemeester in Muntendam, daarna in 1988 in Veendam en in 1993 Leeuwarden. In het tweede kabinet Kok was hij tussen augustus 1998 en juni 1999 minister van landbouw. In 2000 werd hij in Steenwijk weer burgemeester. Daar maakte hij zijn eerste herindelingstraject mee. Het tweede volgde in Sneek. Apotheker is zeven jaar burgemeester geweest in Súdwest-Fryslân, dat in 2011 ontstond na een fusie van vijf gemeenten. Apotheker had de gemeenteraad eerder al in vertrouwen van zijn vertrek op de hoogte gesteld. Zijn vertrek per 1 januari is “een duidelijk moment”, zei de burgemeester. ,,Begin 2011 konden we nog niet weten dat 15 van de 29 dorpen van Littenseradiel voor Súdwest-Fryslân zouden kiezen. En dan ook daadwerkelijk per 1 januari, na de verkiezingen op 22 november, de gemeente gaan verrijken tot ruim 89.000 inwoners en 89 steden en dorpen. Dan is de fusiegemeente Súdwest-Fryslân voltooid.” Door de toevoeging van een deel van Littenseradiel en de daardoor noodzakelijke gemeenteraadsverkiezingen ontstaat “een nog mooier en helder markeringspunt”, aldus de vertrekkende burgemeester. ,,Een nieuwe raad met een nieuw mandaat van de kiezer, een nieuw college van burgemeester en wethouders én een nieuw bestuursprogramma 2018–2022.” ,,Duidelijker ingebed kan een naderend afscheid van een voorzitter van raad en college eigenlijk niet zijn. Hoe moeilijk het ook af en toe zal voelen, te weten dat je op Nieuwjaarsdag niet langer de aanvoerder zult zijn van die nieuwe ploeg, één ding staat voor mij vast: we hebben een stevige krachtige en herkenbare gemeente neergezet. Die er toe doet en volop in beweging is.” “Een gemeente die ‘het grote weerd is’, omdat ze ook ‘het kleine eert’. Dat ik daar met u nog zeven volle maanden voor mag gaan, doet gewoon goed”, zei hij tegen de gemeenteraad. Het was daarom dat hij met plezier zijn afscheid aankondigde: dinsdag 19 december in Theater Sneek. ,,Maar zover is het gelukkig nog niet.”