Zaagmachine herplaatst in IJlst

IJlst - Onder het toeziend oog van zo'n 100 belangstellenden is vrijdagmiddag de oude raamzaag-machine van houthandel Oppedijk herplaatst. 

Hij heeft een plek gekregen in de kelder van het in aanbouw zijnde  museum Houtstad IJlst bij molen de Rat. In 1979 is de machine verkocht aan de fam. Landman in Rottevalle. Die heeft er ruim 30 jaar mee gezaagd. Op initiatief van de ondernemers Machiel Dijkstra (veilinghuis), Piet ten Woude (scheepswerf), Cees Zijsling (techniek) en molenaar Simon Jellema is dit mooie stuk "oude techniek" naar IJlst teruggekeerd. Cees Zijsling heeft hem helemaal opgeknapt. Als het museum klaar is zal er af en toe met deze machine worden gezaagd. Een stoommobiel gaat  voor de aandrijving zorgen. Deze zagerij werd bij de voormalige IJlster houthandel Oppedijk bediend door Ype Sjoerds Nooitgedagt (†). Twee van zijn zoons, Durk en Marco, hebben dit 7 ton wegende oude werktuig vastgedraaid aan de bouten onder in de kelder, als eerbetoon aan hun vader. Samen met houtzaagmolen de Rat krijgen de bezoekers straks een goed beeld van de houtzagerij in vroegere tijden.