Windcoöperatie in Reahûs

Reahûs - ÛS De nieuw op te richten coöperatie “Wynroas fan Reahûs” wil de kleine windmolen in het dorp nieuw leven inblazen.

Het duurzaamheidsplan wordt uitgevoerd binnen het kader van een zogenaamd windpostcoderoosproject. Belangstellenden, zowel particulieren als bedrijven, binnen het postcodegebied kunnen lid worden van de coöperatie, investeren in en stroom af gaan nemen van de kleine windmolen van Reahûs die vernieuwd moet worden.
De Energie Koöperaasje “De wynroas fan Reahûs”  is een coöperatie waarin de deelnemers zich verenigen met als gemeenschappelijk doel de gezamenlijke lokale productie, inkoop en verkoop van energie op een duurzame wijze. De bedoeling in Reahûs is een nieuwe, nagenoeg identieke windturbine plaatsen op de bestaande locatie met als doel gezamenlijke lokale duurzame productie, inkoop en verkoop van energie en er zelf financieel voordeel uit halen.
Leden van de  coöperatie “Wynroas fan Reahûs” worden door het kopen van zogenaamde windkavels mede eigenaar van de molen en dus “energieproducent”. Hierdoor komen ze in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. De mate van participatie moet afgestemd zijn op het eigen elektriciteitsgebruik. Na 15 jaar is de volledige inleg terugverdiend, aldus de initiatiefnemers van de windenergie in Reahûs. Het verwachte rendement bedraagt 4 procent per jaar over het geïnvesteerde bedrag. De coöperatie belegt een aantal informatieavonden. Op dinsdag 30 mei om 20.00 uur in het dorpshuis Scharnegoutum; donderdag 1 juni om 20.00 uur in café Boazumermjitte in Boazum en op dinsdag 6 juni om 20.00 uur in wijkgebouw de Swetser in Sneek.