Eindexamen expo leerlingen Bogerman en RSG

Sneek - Zoals vertrouwd biedt Galerie BAS 10 aan de Suupmarkt 10 in Sneek de eindexamenkandidaten in de creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen) van Bogerman en RSG Magister Alvinus de gelegenheid een selectie van hun eindexamenwerk te exposeren.

Dit jaar is de scholierenexpo vanaf zaterdag 3 juni (16.00 uur) tot en met 17 juni. ,,De leerlingen kregen op school een aantal onderwerpen aangereikt waaruit zij een keuze moeten maken en het is altijd weer de moeite waard te zien op welke manier de leerlingen met deze thema's omgaan", aldus Hinke Boorsma van Bas10. Deze tentoonstelling past ook goed in het beleid van BAS, dat mede tot doel heeft belangstelling voor beeldende kunst te bevorderen en jong en oud met zoveel mogelijk vormen van beeldende kunst in aanraking te brengen. Openingstijden zijn dinsdags tot en met vrijdags van 13.00 – 17.00 uur en zaterdags van 12.00 – 16.00 uur.