St. Bonifatiusschool en Muziekschool zoeken verhalen

Sneek - Voor de officiële opening van Integraal Kindcentrum Bonifatius in Sneek op 21 juni is de school naarstig op zoek naar herinneringen en verhalen van oud-leerlingen, leerkrachten en anderen van zowel de St. Bonifatiusschool als de Muziekschool/Gemeenteschool no 2 in Sneek.

Op beide locaties liggen heel veel voetstappen van generaties kinderen en volwassenen. ,,Als wij nieuwe ouders rondleiden, maar ook tijdens Sneek op ‘e strun of onze Open dag komen verhalen vaak spontaan naar boven", aldus directeur Karin Staal. Sinds 1922 bevindt de St. Bonifatiusschool, toen een meisjesschool, zich aan de Leeuwarderweg. Oud-leerlingen weten nog goed dat de zusters er de scepter zwaaiden. Anderen  hebben muziek- of balletles gehad aan de Looxmastraat, de langgerekte gangschool uit 1884 en later muziekschool. Staal: ,,Verhalen zijn het waard om opgeschreven en gedeeld te worden. Ze laten de veelkleurigheid van de geschiedenis zien van de beide Bonifatius locaties, waar ook nu nog iedere dag onderwijs en opvang wordt verzorgd en niet te vergeten muziek wordt gemaakt." Ontroerende, bijzondere, grappige, leuke, minder leuke, waardevolle herinneringen zou de school graag willen verzamelen om ze vervolgens op te hangen en zo te delen tijdens de opening. Alles is welkom. Een eigen verhaal zijn, maar ook een verhaal van opa, oma, vader, moeder of buurvrouw, boezemvriend en beste vriendin De bijdragen kunnen voor 12 juni worden gestuurd naar info@bonifatiusschool.eu t.a.v. Karin Staal.