Vermilion start binnenkort seismisch onderzoek

Oppenhuizen - Na het ministerie van Economische Zaken heeft ook de gemeente Súdwest-Fryslân aardgasproducent Vermilion een vergunning verleend voor seismisch onderzoek in de gemeente. Vermilion wil in augustus starten met onderzoek naar mogelijke gaswinningslocaties in Fryslân, waaronder in het gebied ten zuiden van Sneek.

Ook brengt het bedrijf in kaart waar in de toekomst geothermische energie kan worden opgewekt. Dit is energie die wordt gewonnen uit aardwarmte. Het is een duurzame energiebron. De warmte wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de verwarming van woningen en gebouwen. Bij het in kaart brengen van het gebied maakt Vermilion gebruik van trilwagens en lichte explosieven, die op een diepte van zo’n 15 meter in de grond worden gestopt en tot ontploffing worden gebracht. De zo veroorzaakte trillingen worden door nauwkeurige meetapparatuur geregistreerd.   De gemeente Súdwest-Fryslân is tegen gaswinning, maar ze staat voor een voldongen feit wat het seismisch onderzoek betreft, aldus wethouder Gea Akkerman. ,,Deze vergunning kunnen wij formeel gezien niet tegenhouden, en dat doen we dan ook niet”, zegt ze. Ze wijst er op dat Vermilion in de vergunningsprocedure zorgvuldig te werk is gegaan. Het bedrijf houdt rekening met de nodige veiligheidseisen voor inwoners. Ook is er aandacht voor de natuur en beperking van geluidsoverlast. ,,Daarnaast vinden we de overstap van fossiele naar duurzame energie belangrijk”, aldus Akkerman. ,,We weten nog niet of we in de toekomst geothermische energie gebruiken in onze gemeente, maar we denken er wel over na.” Hoewel het gebruik van geothermische energie voor de grootste kernen pas in de volgende decennia gerealiseerd kan worden, is het van belang over goede bodemdata te kunnen beschikken. ,,Het onderzoek van Vermilion is een mooie gelegenheid om deze data beschikbaar te krijgen”, aldus de wethouder. ,,We vinden deze ontwikkeling dan ook voor de toekomst een stap in de goede richting.”   Binnenkort worden de bewoners van het betreffende gebied (Sneek-zuid, IJlst, Poppenwier, Heeg, Hommerts, Indijk, Oppenhuizen, Uitwellingerga, Jutrijp en Woudsend) geïnformeerd door Vermilion. Hiervoor worden informatieavonden georganiseerd. De gemeente is daarbij ook aanwezig.