Actieplan opschonen vaarten Easterein en Reahûs

Easterein - Bootjes die vastlopen in dichtgegroeide vaarten. Verstopte buitenboordmotoren. Het valt nu niet mee om de dorpen rondom Bolsward, Easterein en Reahûs over het water te bereiken. Door overdadige plantengroei zijn de kleine vaarwegen richting onder andere Hartwert en Easterein bijna onbevaarbaar. In 2015 zijn er bruggen opgehoogd, dat is weggegooid geld als er niet snel wat gebeurt. Maar er gloort hoop voor de kleine recreatievaart rondom de dorpen ten Noorden van Bolsward. Er ligt een plan klaar om de vaarten te hekkelen en op te schonen.

Op initiatief van de dorpsbelangen Easterein, Hidaard, Reahûs en Hartwerd zal circa vijftien kilometer vaarweg worden aangepakt. Zodoende ontstaan er ook nieuwe routes voor Elfstedenstad Bolsward en dorpen als Wommels en Burgwerd en Reahûs. Voor de uitvoering van het project was zo’n 70.500 euro nodig. Het Iepen Mienskipsfûns en de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân en een aantal fondsen stellen gezamenlijk 60.000 euro beschikbaar en via crowdfunding moet de komende weken het ontbrekende geld op tafel komen. Crowdfunding, een publieksfinanciering, is een alternatieve wijze om een project te financieren. De crowdfundingcommissie van ‘Wer troch de greiden farre’ heeft diverse ondernemers, voornamelijk actief in de recreatieve sector, bereid gevonden mee te werken en acties op touw te zetten. De actie loopt van 20 mei tot 25 juni. Er zijn prachtige initiatieven ontstaan. Zo kunnen belangstellenden een middagje toeren in een pick-up truck van Jaarsma uit Hartwerd, met Jelle Bouma uit Hidaard een tocht met Friese paarden maken, een Naamanalyse bij de Strooming in Hidaard laten doen of met Durk-Jorrit van der Eems een dagje zeilen op de Waddenzee. De opbrengst van die tochten steken de ondernemers niet in eigen zak, maar komt in de pot van ‘Wer troch de greiden farre’ terecht. Belangstellenden kunnen ook een stukje vaart adopteren of één van de nog aan te leggen steigers financieel ondersteunen. Andere initiatieven zijn een verblijf in een pipowagen op camping Fûgelfrij in Hichtum, een overnachting in een boomhut in het Kleine Paradijs of een nachtje slapen inclusief boottocht met picknickmand in een van de Elfstedenkamers van B&B Elfstedenstate in Easterein. Met het geld wil de projectgroep de vaarten rond en in Easterein, Hidaard en Hartwerd op diepte hekkelen. Zodat er nieuwe routes ontstaan voor de gehele omgeving. Het gaat om De Sebeare tot de Frjentsjerterfeart, de vaart door Easterein, Hidaarderfeart, Kleasterfeart en de Hartwerterfeart. Nieuwe steigers zijn geprojecteerd aan de Sibadawei in Easterein, bij het dorpshuis in Hidaard en in Hartwerd. Een ander activiteit van de crowdfundingcommissie is een midzomerwandeling met start en finish in Hartwert. De wandeling vindt plaats op zaterdag 17 juni. De tocht gaat over oude kloosterpaden. De Start is vanuit Dorpshuis Terphûs rond 19.00 uur met koffie en thee. Onderweg krijgt u een hapje en een drankje. Opgave via www.voorjebuurt.nl/wertrochdegreidenfarre.   Het project ondersteunen? Voor meer informatie: www.facebook.com/wertrochdegreidenfarre  en www.voorjebuurt.nl/wertrochdegreidenfarre