Pleegouders helpen pleegouders

Sneek - Startende pleegouders voelen zich soms onzeker. Er komt ook veel op hun af. Zij hebben behoefte aan contact met andere (meer ervaren) pleegouders. Om hun verhaal te delen of tips te krijgen. De pleegouderbuddy biedt uitkomst. Er zijn er ondertussen 9 actief binnen Jeugdhulp Friesland.

De pleegouderbuddy is een ervaren pleegouder die een nieuw pleeggezin kan helpen. De buddy weet hoe het is om (voor het eerst) een pleegkind in huis te hebben en waar pleegouders tegenaan kunnen lopen. Met de pleegouderbuddy kunnen startende pleegouders hun ervaringen delen. De buddy biedt een luisterend oor en herkent bepaalde gevoelens en emoties uit eigen ervaring. Op basis daarvan kan hij/zij praktische tips geven. De ondersteuning van de buddy is aanvullend op de taken en verantwoordelijkheden van de pleegzorgbegeleider. Ieder pleeggezin wordt begeleid door een pleegzorgbegeleider die de ontwikkeling van het kind en pleeggezin volgt, de plaatsing coördineert en specialistische vragen beantwoordt omtrent gedrag en achtergrond van het pleegkind. Jeugdhulp Friesland heeft ondertussen meerdere pleegouders getraind tot pleegouderbuddy. Met de inzet van buddy’s wil Jeugdhulp Friesland de samenwerking tussen pleegouders verbeteren. Door ervaringen te delen kunnen ze een breder netwerk ervaren met mensen die hen begrijpen en hun taal spreken. Niet alleen het pleeggezin, maar ook het pleegkind profiteert hiervan. Aanbieders van jeugd- en opvoedhulp zijn geïnteresseerd in de training die door Jeugdhulp Friesland is ontwikkeld. Momenteel worden in Overijssel en Gelderland buddy’s getraind door Jeugdhulp Friesland.