Van der Woude opent Theehuis

Sneek - Het Theehuis Sneek wordt zaterdag 17 juni officieel  in gebruik genomen.

De officiële openingshandeling wordt verricht door Roulien van der Woude, geboren Sneker, levensschrijver en schrijver van onder andere de column “In het licht” in de Leeuwarder Courant. Van 12.30 tot 15.00 uur is er Open Huis en hebben de inwoners van Gemeente Súdwest Fryslân gelegenheid om een kijkje te nemen in Het Theehuis. Wat ooit begon als een idee is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 50 vrijwilligers en een prachtig Theehuis met terras bij de Algemene Begraafplaats in Sneek. Sinds twee maanden is het Theehuis open, veel bezoekers zijn al geweest. De reacties zijn zeer positief. Zoals werd vermoed blijkt Het Theehuis te voorzien in een behoefte. Een kopje thee of koffie na een bezoek aan de begraafplaats, een gesprek met één van de vrijwilligers, de mogelijkheid om informatie te vragen aangaande de begraafplaats of een toiletbezoek, de service verlening op de begraafplaats is met Vooreerst is Het Theehuis geopend op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 17.30 uur maar het werven van vrijwilligers gaat door zodat de openingstijden te zijner tijd verruimd kunnen worden. In de toekomst hoopt het bestuur van Stichting “Het Theehuis Sneek” naast Het Theehuis nieuwe activiteiten te ontplooien rond gedenk- of feestdagen. Te denken valt aan workshops of thema-avonden.