Inwoners SWF en 'Littens' tevreden over gebiedsteams

Sneek - Súdwest-Fryslân en Littenseradiel melden vanmiddag dat hun inwoners tevreden zijn over de zorg en ondersteuning die ze van de gebiedsteams krijgen. Dit blijkt, zo zeggen de gemeenten, uit het cliënt-ervaringsonderzoek dat begin dit jaar is gedaan door onderzoeksbureau Zorgfocuz.

Aan dit onderzoek deden ruim duizend inwoners van Súdwest-Fryslân en Littenseradiel mee die in 2016 zorg kregen vanuit de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet of het gebiedsteam. De algemene tevredenheid over de gebiedsteams scoort een 7,3.  Inwoners geven de ondersteuning die ze krijgen het rapportcijfer 7,6. ,,Ook dit jaar zijn de resultaten weer positief. Daar mogen we trots op zijn”, zegt Gea Akkerman, wethouder sociale zaken in Súdwest-Fryslân. Inwoners vinden de professionals uit het gebiedsteam 'vriendelijk en deskundig'. Daarnaast waarderen ze de keukentafelgesprekken. ,,Ze vinden het fijn als een medewerker uit het gebiedsteam bij hen thuis langskomt”, zegt Akkerman. In vergelijking met 2015 wordt nu vaker gewerkt met een plan van aanpak. ,,Over deze manier van werken is men zeer tevreden. Dat is mooi om te horen.” In het rapport staat ook een aantal verbeterpunten. Voor inwoners is het soms niet duidelijk wat de rol van het gebiedsteam is en wat het gebiedsteam voor hen kan betekenen. Daarnaast zijn er in sommige gevallen lange wachttijden voordat de hulp op gang komt. Ook willen een aantal inwoners graag een betere telefonisch bereikbaarheid. Akkerman: ,,Met deze verbeterpunten gaan wij de komende maanden verder aan de slag.” Marja Reijndorp, wethouder sociaal domein Littenseradiel, vertelt dat er begin juni  bijeenkomsten zijn geweest met inwoners die hebben meegedaan aan het onderzoek van Zorgfocuz. ,,We willen graag met hen in gesprek, zodat we dieper konden ingaan op een aantal onderwerpen”, aldus Reijndorp. ,,De uitkomsten van deze gesprekken gebruiken we bij de verdere ontwikkeling van de gebiedsteams.”