Geslaagd op RSG Magister Alvinus in Sneek

Sneek -   Geslaagd aan de RSG Magister Alvinus in Sneek.

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg: Walid Belaoui; Boyd de Boer, Wiuwert; Flynn Bolle, Raerd; Noa van den Borg; Gert Dunnewind, Ysbrechtum; Lars Koenen; Guido Meijer, Boazum; Pieter de Vries. VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg: Lotte de Backker, Hommerts; Lindy Baukema; Aryan Bhasin; Jurre Bloemhof, Wiuwert; Youri Boers; Berber Bouma, Easterlittens; Bart Frank Bouma, Jutrijp; Hidde Brink, ; Marnix de Brock; Matts Bruining; Sonja Dijkshoorn; Remco Dijkstra; Nordin Elouarizi, Sibrandabuorren; Siënna Hiemstra; Nathanaël Hoekstra, Makkum; Ellen Jorritsma, Easterlittens; Larissa Jorritsma; Darren van Klaveren; Jordy Mrowiec; Muriël Poiesz; Gerlof-Jan Post; Onne Pultrum; Chinook Rekers, Woudsend; Jessy Siemonsma; Nina Spoor; Marleen Staal; Jay Stiefel; Eva Toebak; Daniëlla Toren; Lucien Toullabi; Sterre van der Tuuk; Geert Tydeman, Bolsward; Pim Vaessen; Linda Visser; Vincent van der Wal, Jutrijp; Marco van der Wal; Lynet bij de Weg; Lisa Westerhof; Mayra Westra; Jasper Wielinga; Lewi Zijlstra. VMBO Gemengde leerweg: Sigrid Beerda; Bas Bloemendaal, Langweer; Joop de Boer, Follega; Riemer Bonnema, Balk; Gelbrich Boonstra, Sibrandabuorren; Ilona Bootsma; Lieke Brens; Sven van der Burg; Kieran Calf; Kirsten Douwes; Roan van der Duim, Bolsward; Jorn Eggens; Sem Erich; Esmée Faber; Rianne Feenstra, Tersoal; Bente Fokkema, Molkwerum; Marcel van der Geest; Anna van der Geest, Makkum; Stan Glazenburg; Gjalt de Groot, Mantgum; Dimitri Haringa, IJlst; Mees van der Heide, Bolsward; Irma Hekalo; Lara Hogeboom, Nijland; Rémon Huitema; Jerum de Jonge, Scharnegoutum; Vester Jorna; Veerle Knevelman; Mats Kribben; Kevin Kroes, Oppenhuizen; Camyle Kuperus, Stavoren; Jasper Leidelmeijer; Famke van der Meer; Jesse Meester, Scharnegoutum; Mark Meijer; Julie Nijholt; Marijn Nooitgedagt; Danique Oppenhuizen, Hommerts; Bouwe Overwijk, Westhem; Ymke Rijswijk; Enzo Robert, Lemmer; Imre Roskam; Remco Sappé, Langweer; Fleur Snip; Jurre Speelman; Rianna Veenhof, Dronryp; Olivier van Voorst; Fiorella de Vos; Kenrick van der Weg; Isa Wessels ; Wiebren van de Witte, Scharnegoutum; Tessa Zeilstra . VMBO Theoretische leerweg: Isa van den Berg; Esmee Bijlsma, Scharnegoutum; Thijs Bleeker; Alwin Bokma, Mantgum; Timon Brinkhuis; Demi Casolin; Indy Croes; Vera van Dijk, Woudsend; Nadine Eggens; Maik El Fihri; Marije Elderhorst ; Rianne de la Ferté ; Nina Ferwerda, Scharnegoutum; Rixt Gaastra, It Heidenskip; Jaap Groeneveld, Workum; Joost de Haan; Floris Hesselink, Balk; Kim van Hooijdonk; Redmer Huitema, Jutrijp; Jildou Kampstra, Scharnegoutum; Astrid Klein Swormink, Hartwerd; Ilse Klijnstra; Esmee Kommerij; Emma Koopmans, Scharnegoutum; Koen van Leuken, IJlst; Jacco Merkus, Mantgum; Femke Meulenbelt, Hoornsterzwaag; Lars Morales Soriano; Hylke Piso, Heeg; Mark Platenkamp, Mantgum; Jesse Postma; Jarno Prak; Joost van der Schaar; Rob Sibma, Mantgum; Rodée van Straten; Lizzy Strick, Raerd; Roza Stroet; Demy Toornstra; Iris Uit Oude Groeneveld, ; Julia Valk; Glenda Veenhof, Hidaard; Thijs Veenstra, Heeg; Wisse Veneman, Workum; Sam van Vliet; Niels de Vries, Oppenhuizen; Robin de Vries; Dylan van der Weide, Mantgum; Zorin Wijnands. HAVO: Kim Abma; Pelle Akkerman; Britt Anema; Wouter Baljet, Oosthem; Jade Bark; Ardi Bashotaj; Krista Bekkema; Jelle Bleeker, (Cum Laude); Hans Blekkenhorst, Langweer; Max Booi, Lemmer; Hilbert Bootsma, Easterwierrum; Marleen Bootsma, Hindeloopen; Margriet Bottema, Raerd; Denise Bouma; Mark Bouma, Woudsend; Symen van der Brug, Molkwerum; Esma Cisme; Olina Coers; Thomas Covers, ; Friso Dijkstra; Amber Draaisma; Tim Eckhardt; Clara Eggink, Lemmer; Puk van Es, Gauw; Janna Fopma, Mantgum; Collin Franckena; Thera Funke, Koudum; Eva Genee; Alan Guest; Annika de Haan; Iris Haringa, Heeg; Sietse van Heeren, Heeg; Jesse Hesselink, Balk; Sanne Hijlkema, Gauw; Christy Hoek, Oudemirdum; Annemiek Holtrup, Ysbrechtum; Zef Jansen, Koudum; Daniëlle de Jong; Frances de Jong; Silke de Jong, Heeg; Ellemijn Jonker Roelants, Joure; Marijke Keuning, Wiuwert; Rhona Kodoatie; Gemma Kool; Jinke Koopmans, Abbega; Wessel Koster, Easterwierrum; Lana Krähenbühl; Marianne Kram, IJlst; Emma Kriele; Jessica Kruijshaar, Woudsend; Mats Kuipers, Hartwerd; Dianne Lageveen, IJlst; Steinar Lageweg, Koudum; Jasper de Leeuw, IJlst; Guido van der Lei; Lobke van Leuveren, Lemmer; Noor Luehof; Ruby van der Luit; Laila Major, Koudum; Annelies Meijer, Hemelum; Ludo Nieuwenhuis; Koen Nijdam; Sam van Noord, Hindeloopen; Klaske Osinga, IJlst; Martha Postma, Uitwellingerga; Lisanna Postma, Woudsend; Paula Pronk, IJlst; Lot Pronk, IJlst; Amarins Reidenbach; Kim Ritsma; Julian Roffel; Peter Roskam; Nynke Schaap, Oppenhuizen; Femke Schotanus, Doniaga; Machteld van Sijll; Lieuwe Sijpersma, Easterwierrum; Imre Spaan; Joris Speelman; Aleck Speelman; Robin Spitters, Heeg; Marrit Steehouwer, Oppenhuizen; Ruben Stein, Sloten FR; Isa Stoepker; Joost van Straaten, Ypecolsga; Sophie Stroet; Anna Takema, Gauw; Arjen Talsma, Mantgum; Tom Trentelman, Mantgum; Jildou van der Veen, Workum; Valerie van der Veen, IJlst; Stijn Veenstra; Reinout van der Veer, Easterlittens; Jesse van der Velde, Raerd; Nathalie Veltman, Balk; Anne Venema, Workum; Mateo Vera Martinez; Sofie Verweij; Stella Visser; Fien Visser, Workum; Jetske Visser, Molkwerum; Lobke Visser, Joure; Hessel van Vliet; Marjolein Volbeda, Bolsward; Sarine de Vreugt, Rien; Meike de Vries, Hindeloopen; Ilsa de Vries, Joure; Abe de Vries, IJlst; Leida van der Wal; Luka Walstra; Jelger van der Weg; Annadyn Wierda, Ysbrechtum; Justin Wolfswinkel; Ron Woortmeijer; Anne Zijlstra, Heeg; Durkje Zijlstra, Jorwert; Jasper van der Zwaag; Lisanne Zwaan; Joris Zweers, Elahuizen. Atheneum: Lise Adrichem, Heeg; Philip Bakker, Lollum; Merin Beerda; Dorien Besse, Bantega; Femke Bijma; Jurre Boellen, Heeg; Brian Bok; Jesse Booi, Lemmer; Ysbrand Bouma, Mantgum; Anouk Bouwmeester, ; Lisabel Busscher; Allysa Dijkstra; András Eisenga, (Cum Laude); Endre Eisenga; Mirte Goodijk; Roos Griek, Workum; Jens de Groot; Eline Harding; Daan Hellinga; Tjalling Hoogendoorn; Harun Hubanić; Janna Jansma, Woudsend; Lies Kappeyne van de Coppello, Nijland; Piet-Hein Kraan; Babs Kracht; Marjan Kramer, Koufurderrige; Julia Kruis; Madina Leenstra, Nijland; Thirza Leinenga, Burgwerd; Fabien Meijer, Balk; Noor Plooij, Molkwerum; Jolijn Rijpma; Sonia Schipper; Jord van der Sluis, Lemmer; Imre Stiensma; Femke Sybrandy; Maaike Szován; Daphne Teunissen; Jonas Tjallema; Enit Vallinga; Eva van der Velde; Anne Veldhuis, Offingawier; Marije de Vries, Nijland; Jens van der Weide, Ysbrechtum; Antje Woudstra, Woudsend; Lisanne van der Zee, Workum; Mark Zijlstra; Ruben Zoodsma, IJlst. Gymnasium: Jentl Bark; Alexandra de Boer, Boornzwaag; Lara Busman; Ellis Donker; Kirsten Gerritsma, Gauw; Dagmar Goodijk; Chris Hamersma, Hidaard; Jasper Hartmans, Mantgum; Sandhos Hibma; Sigri Hoekstra, Elahuizen; Ydwer Hoekstra, Oudega SwF; Jurjen Jagersma, IJlst; Elbrig Jansma, Woudsend; Wessel de Jong; Laura Jonker; Machteld Laan; Merel Maronier, Lemmer; Lina Naber; Maarten Pais; Sabijn Perdijk, Heeg; Mette Rijk, Scharnegoutum; Rutger Sibma; Herre Smit, (Cum Laude); Justin Spoor; Manon van der Werff; Hidde Wissmann; Susanne Ypma; Assid Zafar. (Zonder plaatsnaam is Sneek)   Geslaagden Nordwin College VMBO-groen 1e tijdvak 2017 BL-LWT: Ruben van de Beek, Sloten; Niels Mier, West-Terschelling; Bauke Reitsma, Schettens; Kirsten van Veenendaal. BB: Marten Abma, Abbega; Marit Been; Sytske Boomsma, Hidaard; Allyssa Canrinus, Bolsward; Femke Ekema, Poppenwier; Kaylee Fakkeldij; Dennis Hempenius, Oppenhuizen; Martijn Huitema, Folsgare; Mark IJkema; Kenley Jellema; Jens Koning, IJlst; Mels van Leusden; Leonie Meijburg; Dominique Pander; Lars Ringersma; Geert Ruiter, Bolsward; Lorenzo Scholten; Pascal Steenbeek; Femke van der Tol, Blauwhuis; Aïcha Cherradah; Jacoba Dotinga, Sibrandabuorren; Remco van Gosliga, Ypecolsga; Brent Hofman, Scharnegoutum; Krinz Hoitema, Itens; Rinse Hoogland, Boazum; Kayleigh Jaarsma, Nijland; Kim Jaarsma, Nijland; Anouk Kalsbeek; Rimmer Kamstra, Easterein; Jort van der Meer, Abbega; Sybren Meijer, Ferwoude; Jessy van der Meulen, Workum; Benjamin Miedema, Nijland; Jeljer Overal, Easterein; Jeffrey Poelstra, IJlst; Klaas Reijenga, Abbega; Britt Tervoort, Rien; Eva de Vries. KB: Demi Esmee Aldershof, Haskerhorne; Nicole de Boer, Schraard; Henry Boschma, Rien; Lars Ewen; Bjorne Fennema, Kubaard; Doede Graafsma, Parrega; Sietske Iedema, Gaastmeer; Paulo Kroese; Harm van der Meulen, Wolsum; Douwe Miedema, Easterwierrum; Brigitte Mollema, Folsgare; Rixt Oosting, Reduzum; Judith Roosjen, Koudum; Naomi Schippers, Hindeloopen; Johny Smeding, It Heidenskip; Romy Visser, Lemmer; Susanne Visser, Bolsward; Anne Renate Attema, Heeg; Jelmer Bleeker, Easterein; Pim Brands, Scharnegoutum; Wiebe Sipke Brinksma, Langweer; Harmen Burghgraef, Tjerkwerd; Bertus Dotinga, Sibrandabuorren; Fimmie de Jong, Workum; Tseard Kikstra, Harlingen; Jelte Loschinski, Heeg; Stef Nauta, Koudum; Joris Nijdam, Wommels; Dagmar Palijama, Heeg; Jilke Postma, Koufurderrige; Nynke Sijszeling, Scharnegoutum; Hendrik Sijtsma, Arum; Jan Sijtsma, Wommels; Sandor Tuinier; Femke Veenstra, Bolsward; Lieuwe Veenstra, Heeg; Klaas Westra, Tzum; August de Boer; Sjoerd Evenboer, Bolsward; Janna Meinsma, Heeg; Tjerry Schaap, Lemmer; Annamy van der Sluis; Marlous Wester, Lollum; Nynke Westerhof, Harlingen; Sylona Westra, Dedgum. GL: Jildou Agricola, Reahus; Bean de Boer, Heeg; Lisanne Bolkesteijn, Winsum; Jacob Breeuwsma, Folsgare; Lian Brouwer; Tryntsje van Gosliga, Schettens; Denise Houniet, Hemelum; Rachelle Kuizenga, Longerhouw; Idsert Kuperus, Heeg; Hedser Ligthart, Wommels; Hylke Luhoff, Tersoal; Martine Mulder, Allingawier; Ingrid Stienstra; Jenny Terpstra, Oudega (SWF); Ivanka Esmay Tuinstra, IJlst; Mischa Veenstra, Bolsward; Sanne Veltman, Bolsward; Gerbrich de Vries, IJlst; Ramona de Beauvesier-Watson; Tim Bergsma, IJlst; Roman de Boer, Gaastmeer; Charlotte van den Broek, Waaksens; Sil van Broekhoven, Bolsward; Janny Brouwer, Boornzwaag; Donita Dillgard, Nijland; Mette Ebbinge, Wommels; Nynke Huitema, Blauwhuis; Gertjan van Ittersum, Hommerts; Jessica Keuning, Hoornsterzwaag; Sydrik Kooistra, Easterein; Noa Kooistra, Hichtum; Leonie Lantinga; Dylan Lolkema, Pingjum; Julia van Nunen Huber; Hielke van Oosten; Samantha Overdiep, Balk; Maud Salverda; Liesbeth Wassenaar; Toine Witteveen, Bolsward. TL: Jildou Agricola, Reahus; Bean de Boer, Heeg; Lisanne Bolkesteijn, Winsum; Lian Brouwer; Tryntsje van Gosliga, Schettens; Denise Houniet, Hemelum; Rachelle Kuizenga, Longerhouw; Idsert Kuperus, Heeg; Hedser Ligthart, Wommels; Hylke Luhoff, Tersoal; Martine Mulder, Allingawier; Ingrid Stienstra; Jenny Terpstra, Oudega (SWF); Ivanka Esmay Tuinstra, IJlst; Mischa Veenstra, Bolsward; Sanne Veltman, Bolsward; Gerbrich de Vries, IJlst; Tim Bergsma, IJlst; Roman de Boer, Gaastmeer; Charlotte van den Broek, Waaksens; Sil van Broekhoven, Bolsward; Janny Brouwer, Boornzwaag; Gertjan van Ittersum, Hommerts; Jessica Keuning, Hoornsterzwaag; Sydrik Kooistra, Easterein; Leonie Lantinga; Dylan Lolkema, Pingjum; Julia van Nunen Huber; Hielke van Oosten; Liesbeth Wassenaar; Toine Witteveen, Bolsward. (Zonder plaatsnaam is Sneek)