'Rúten iepen' in energieneutraal Talma State

Heeg - Dankzij een ingenieus systeem zal het met de klimaatbeheersing in het nieuwe energieneutrale Talma State in Heeg absoluut dik voor elkaar zijn. ,,Mar ik smyt de rúten jûns even iepen want ik mei graach frisse lucht om my hinne ha", zei een van de oudere bewoonsters vanmiddag bij de officiële opening.

Zo klonken binnen de muren van het nieuwe Talma State de feestelijke klanken van het draaiorgel door en was de welriekende geur van de palingrokende Freerk Visserman op te snuiven. Feest was het aan de Tollewei waar burgemeester Hayo Apotheker met plezier het fraaie woon-zorgcomplex met de 41 fonkelnieuwe aanleunwoningen officieel opende. De eerste burger van Súdwest-Fryslân ontkurkte de per moderne drone aangevoerde ouderwetse fles champagne en sprak de wens uit dat iedereen er met heel veel plezier mag wonen.  ,,Dit wie in grut projekt. As boargemaster fan Súdwest-Fryslân bin ik bliid en grutst dat dit soart projekten kinne yn ús gemeente en yn in kerndoarp as Heech". Hij complimenteerde woningcorporatie Elkien, zorginstelling Patyna en bouwer Van Wijnen met het resultaat dat garant staat voor hoogstaande kwaliteit van wonen en verzorging.  ,,Der giet it om", aldus Apotheker. Ouderen kunnen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, in een een ruim, eigen appartement waar ze eventueel terug kunnen vallen op zorgmedewerkers, die 24 uur per dag aanwezig zijn.  Daarnaast zit het gezondheidscentrum met ruimte voor huisarts, tandarts, fysiotherapeut, kapper en pedicure onder hetzelfde dak. Een groot aantal inwoners van het oude Talma vond het afgelopen jaar tijdens de sloop en wederopbouw tijdelijk onderdak in een van de Patyna-vestigingen in Koudum, Blauwhuis, IJlst of Sneek. Een aantal trotseerde het heiwerk en bouwstof. Nu, na een periode van plannen maken die tien jaar geleden begon, staat er in de dorpskern van Heeg een fraai complex dat voldoet aan de eisen van de moderne tijd. Patyna en Elkien hakten daarvoor in 2015 de knoop door. Voor de 41 appartementen/aanleunwoningen is inmiddels een wachtlijst met 75 namen. Talma State kreeg een restaurant dat anderhalf keer zo groot is als het oude. Opgetrokken in de stijl van de vermaarde Tuschinski met als thema 'uitgaan' in een aantrekkelijke omgeving. Ook 55+plussers in Heeg zijn welkom om, als ze willen, een vorkje van het driegangendiner mee te prikken. Van die mogelijkheid wordt dankbaar gebruik gemaakt.