Sneek 37ste vitale binnenstad van Nederland

Sneek - Sneek is gestegen naar de 37e plaats in het onderzoek naar vitale binnensteden in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd naar 100 centrumgebieden in Nederland. Sneek stond in 2015 nog op plek 71.

Toeristisch gezien is Sneek zeer aantrekkelijk. De belevingswaarde van het centrum is zeer goed te noemen net als de historische waarde van de stad. De stad heeft het water als kracht. In het centrum is 30 procent minder leegstand dan gemiddeld in andere steden. Ook is de  digitale vindbaarheid zeer goed. Qua veiligheidsscore scoort Sneek ook goed ten opzicht van andere steden. Een aandachtspunt is de bereikbaar met de auto, waarbij goede spreiding en differentiatie expliciet genoemd worden. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt wel goed genoemd. Het fietsgebruik in de stad is toegenomen met 12% en de loopafstand in het centrum wordt als redelijk gunstig bestempeld, met enkele uitlopers daar gelaten. Het voorzieningenaanbod van Sneek heeft een unieke positie. Sneek houdt haar regiopositie ondanks de lage bevolkingsdichtheid. Sneek biedt meer voor toeristen en regiobezoekers dan de vergelijkingssteden en heeft een afwisselend winkelaanbod, gezellige horeca en terrassen, een veelheid cultuur en veel afwisselende evenementen, die allen te samen de leefbaarheid van de stad heel erg ten goede komen. Er wordt aangegeven dat bezoekers niet langer alleen consumenten zijn, maar dat het  gasten zijn die graag in het centrum van de stad verblijven. Het advies is om met z’n allen, die binnen de stad actief zijn, om ons bewust te zijn van het specifieke aanbod en de gastvrijheid hoog in vaandel te houden. Gebruik de beschikbare informatie om deze gasten de stad beter te leren kennen en zorg dat ze alles goed kunnen vinden. Die gastvrijheid zorgt ervoor dat mensen blijven terugkomen. Uiteindelijk zijn de uitkomsten van het onderzoek een bevestiging van de onderwerpen die op de agenda staan van werkgroep Binnenstad Sneek. Met de ondernemers in de stad proberen we met z’n allen de stad steeds te verbeteren en aantrekkelijk te houden, niet alleen voor toeristen maar ook voor de eigen inwoners van Sneek en de regio Zuidwest Friesland.