Open huis bijenvereniging bij Nut en Genoegen

Sneek - De Bijenvereniging NBV-Sudwest Fryslân houdt zaterdag 8 juli van 10.00 tot 16.00 uur in Sneek open huis in de nieuwe locatie op de volkstuin van Nut en Genoegen.

Dit is in het kader van de Landelijke Open Imkerijdagen van de NBV. Op deze dag kan iedereen kennismaken met het bijenhouden is informatie verkrijgbaar om zelf de steeds kleiner en armer wordende leefomgeving van de bij en andere insecten te stimuleren en te verrijken. Bijen zijn een onmisbare schakel in de natuur en erg belangrijk hierin is hun rol als “bestuivers”. Bestuiving van gewassen is essentieel om te kunnen voorzien in onze voedselvoorziening. Bijen hebben het de laatste jaren moeilijk doordat ze in hun leefomgeving te maken hebben met een afname aan biodiversiteit. Er groeien minder planten die de bijen voldoende kunnen voorzien van nectar en stuifmeel. Dit gegeven geldt ook voor wilde bijen en andere insecten. Op deze open dag wordt daarom ook aandacht besteed aan manieren om de naaste omgeving te verbeteren en te verrijken voor deze wilde bijen en insecten. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als: bij-vriendelijk tuinieren, gevarieerde aanplant en insectenhotels.