Opstapfeest op kinderboerderij

Sneek - Stichting Scala en Timpaan Welzijn houden woensdag 12 juli in de Kinderboerderij in Sneek een een zogenaamd Opstapfeest voor de kinderen in de gemeente Súdwest-Fryslân die samen met hun ouders meedoen aan de Stapprogramma’s Opstapje en Opstap.

,,Na een periode van spelen en leren mogen de kinderen samen met hun ouders het welverdiende Stapdiploma in ontvangst nemen", aldus Jeannet Speelman, een van de coördinatoren Stapprogramma's van Timpaan.  Deze kinderen kunnen na de zomervakantie een mooie start maken in groep 1 of groep 3 van de basisschool. De kinderen die na de zomervakantie doorgaan, krijgen deze middag een certificaat voor deelname.  Het wordt van 14.30 tot 16.00 uur een feestelijke middag met tijd om te spelen, dieren kijken en wat lekkers op de mooie kinderboerderij aan de Harste 11-B. Opstapje is een tweejarige spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar waarbij ouders hun eigen kind, door middel van activiteiten, voorbereiden op de basisschool. Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3. Wekelijks krijgen de gezinnen bezoek van een Stapmedewerker die hen bij het uitvoeren van het programma ondersteunt. De Stapprogramma’s bestaan uit werkmateriaal met daarin verhaaltjes, liedjes , spelletjes en oefeningen waarmee de ouders samen met hun kind aan de slag gaan.