Oppenhuizen teleurgesteld in minister Kamp

Oppenhuizen - Oppenhuizen is not amused door de weigering van minister Henk Kamp om tiltmeters in te zetten bij de toekomstige gaswinning bij Oppenhuizen.

En ruime Kamermeerderheid schaarde zich in februari achter een motie. Daarin stond dat wanneer Vermilion met de gaswinning rond Oppenhuizen zou beginnen de minister van Economische Zaken tiltmeters zou moeten plaatsen naast de reeds toezegde nulmeting. Minister Kamp baseert zich bij zijn besluit op advies van de Technische commissie bodembeweging en het Staatstoezicht op de Mijnen. Beide partijen hebben aangegeven dat de kans op aardbevingen verwaarloosbaar is en de bodem niet meer dan 2 centimeter zal zakken. Zij menen dat het inzetten van een extra meetinstrument daarom niet nodig is. Voorzitter Tsjerk Bouwhuis van dorpsbelang Oppenhuizen/Uitwellingerga reageerde vandaag in de Leeuwarder Courant teleurgesteld op het besluit van Kamp. ,,Het is erg jammer dat de minister de motie naast zich neer lijkt te leggen en meer waarde hecht aan een adviesorgaan dat achter de feiten aan lijkt te lopen dan de mening van een democratisch gekozen Tweede Kamer.’’ Kamp gebruikte de gegevens van het adviesorgaan ook in Groningen. Iedereen weet wat daar gebeurt is, aldus Bouwhuis. De gegevens zouden daarnaast uit 1972 stammen.  Oppenhuizen is niet van plan zich neer te leggen bij de beslissing van Kamp. Daarvoor worden de contacten bij de politiek in Den Haag opnieuw aangesproken.