In NOP onderzoek naar ziekenhuiszorg op één locatie

SNEEK - Antonius Zorggroep en MC Groep onderzoeken om vanuit één gebouw ziekenhuiszorg aan te bieden aan de regio Noordoostpolder/Urk. Uit een analyse is gebleken dat het Dokter J.H. Jansencentrum daar het meest geschikt voor is. Nieuwbouw en de locatie van de Antonius Zorggroep zijn onhaalbaar of ongeschikt gebleken. Het onderzoek richt zich dan ook op samenwerking vanuit het Dokter J.H. Jansencentrum in Emmeloord.

  De komende maanden onderzoekt een projectgroep hoe beide organisaties zo goed mogelijk ziekenhuiszorg vanuit één zorgplein kunnen leveren aan de inwoners in de regio. Zowel de Antonius Zorgroep als MC Groep blijven zelfstandig en behouden hun eigen identiteit. Bekeken wordt hoe de ziekenhuizen praktisch gezien een zo goed mogelijke zorg kunnen bieden, maar ook of ze bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van elkaars voorzieningen. Om alles goed in kaart te brengen wordt ook gesproken met de andere partners in de zorg zoals huisartsen, cliëntenraden en zorginstellingen. Daarnaast worden de medewerkers, medisch specialisten en ondernemingsraden bij het onderzoek betrokken. De wethouders van beide gemeenten zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen van de ziekenhuiszorg. Wethouder Hennie Bogaards van gemeente Noordoostpolder: ‘De afgelopen periode hebben we diverse gesprekken gevoerd over het aanbieden van ziekenhuiszorg op één locatie. Ik denk dat deze vorm van samenwerken heel positief is voor onze inwoners. Ik ben dan ook blij met deze ontwikkeling.’ Half november willen de bestuurders van beide organisaties een besluit nemen over de samenwerking. Bij een positief besluit start de samenwerking begin 2018 vanuit het Dokter J.H. Jansencentrum.