Littenseradiel sluit 2016 af met overschot van 1,6 miljoen

Wommels - De jaarrekening 2016 van de gemeente Littenseradiel laat een positief resultaat zien van 1,6 miljoen euro. Dat komt vooral door een positief resultaat in het sociaal domein van ruim 1,2 miljoen euro.

Wethouder Bram Bonnema is tevreden met het resultaat. ,,Het laat zien dat we ons huishoudboekje goed op orde hebben zo richting de herindeling. Natuurlijk komt een groot deel door het sociaal domein, maar daarnaast vind ik bijvoorbeeld ook de verkoop van bouwkavels een positief punt.” Het overschot van ruim 1,2 miljoen euro in het sociaal domein is er onder andere doordat er afrekeningen die betrekking hebben op het boekjaar 2015, in 2016 als inkomst zijn verantwoord. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom aan de gemeenteraad voor om om niet het volledige overschot binnen het sociaal domein, maar een bedrag van 760.000 euro toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Het overige deel gaat naar de algemene bedrijfsreserve. In 2016 zijn 3 woningbouwkavels (Boazum) en 4 bedrijfskavels (Easterein en Winsum) verkocht. De verkoop van kavels verloopt daarmee aanmerkelijk beter dan in 2015. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 10 juli.