Gemeente stelt geluidnormen aan muziekpodia in Sneekweek

SNEEK -   De muziekpodia in het centrum van Sneek moeten tijdens de komende Sneekweek rekening houden met een geluidsnorm.

Op de eerste zes avonden van de Sneekweek, die vrijdagavond 4 augustus begint met de traditionele vlootschouw in de Kolk bij de Waterpoort, gaat het om 85 decibel. Op de andere drie avonden is 82 decibel de norm. Referentiepunt is de gevel van de dichtstbij gelegen woning, die bewoond wordt. Het is voor het eerst dat de gemeente Súdwest-Fryslân een geluidsnorm opneemt in de vergunningverlening aan de muziekpodia. Live muziek is daar tot 1 uur ’s nachts toegestaan. ,,Bewoners van de binnenstad weten dat het Sneekweek is en kunnen daarmee leven”, zegt burgemeester Hayo Apotheker. ,,Maar er zijn ook klachten en bezwaren.” Door nu geluidsnormen vast te stellen is er zekerheid voor zowel organisatoren als bewoners, zegt Apotheker. ,,Bij klachten kan nu concreet gemeten, gecontroleerd en gehandhaafd worden.” Voor geluid in de openlucht gelden wettelijk geen normen. ,,Maar bij de behandeling van bezwaren is het wel beter dat die in de vergunning zijn opgenomen.” De muziekpodia in de Sneker binnenstad liggen dichtbij woningen. ,,We moeten rekening houden met elkaar”, zegt Apotheker. ,,Een te strakke norm maakt het evenement onmogelijk, maar geen norm is ook niet goed.” Met de organisatoren van evenementen op de vijf grote podia is ook afgesproken dat zij de boxen zo opstellen dat het geluid op de evenementenlocatie goed is en daarbuiten sterk afneemt. Verder wordt hen gevraagd zelf geluidmetingen te verrichten, en de gegevens ter controle bij de gemeente in te leveren.