Geslaagden herexamens Nordwin College

Sneek - Aan het Nordwin College in Sneek zijn geslaagd in het tweede tijdvak (herexamen): 

GL-leerlingen: Lisa Boekelman, Oudemirdum; Margriet de Jong, Hieslum, Laura Klein, Sneek TL- leerlingen: Martine Mulder, Allingawier;  Ylse de Jong, Sneek KL- leerlingen: Jildert Boonstra, Tersoal;  Mats Galama, Heeg; Remco Gerlofsma, IJlst; Karst Hilverda, Heeg; Folkert Kiestra, Poppenwier en Sigrid Seinstra, Easterwierrum.