Sandra Timmermans in RvB Antonius Zorggroep

Sneek - Sandra Timmermans is door de Raad van Commissarissen van de Antonius Zorggroep benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.

Met ingang van 16 september 2017 zal de Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep bestaan uit voorzitter van Bestuur Marcel Kuin en Timmermans. Hiermee is de Raad van Bestuur compleet, na het besluit in het najaar van 2016 om over te gaan van een één- naar een tweehoofdige Raad van Bestuur. Sandra Timmermans heeft nu een managementfunctie in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Na verschillende managementfuncties in de zorg, is een bestuurdersfunctie voor Sandra een logische volgende stap in haar carrière. ,,Ik krijg de nadrukkelijke opdracht om synergie tussen het ziekenhuis en de thuiszorg te creëren. Hoe mooi kan je opdracht zijn.” ,,Met de benoeming van Sandra versterken we onze Raad van Bestuur met iemand met veel ervaring in zowel de ziekenhuiszorg als de thuiszorg. Sandra heeft ervaring met interne trajecten en de samenwerking met andere organisaties. We hebben er alle vertrouwen in dat ze samen met Marcel Kuin een sterke Raad van Bestuur voor onze organisatie zal vormen”  aldus Ab Meijerman, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Antonius Zorggroep. Sandra Timmermans had eerder verschillende managementfuncties in de zorg. Ze werkte onder meer voor Evean, een grote zorgaanbieder in Noord-Holland, met onder andere thuiszorg en verpleeghuiszorg. Bij het UMCG was ze onder andere verantwoordelijk voor projecten op het gebied van de Spoedeisende Hulp en Ouderenzorg. In het Antoni van Leeuwenhoek is zij drijvende kracht achter het Programma Zorglogistiek, dat er op gericht is de zorg zo in te richten dat het voor de patiënt zo soepel mogelijk verloopt. De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis en  Thuiszorg Zuidwest Friesland. Klantgerichtheid en kwaliteit staan voor de Antonius Zorggroep voorop. Het Antonius Ziekenhuis, met vestigingen in Sneek en Emmeloord, heeft een breed zorgaanbod, met een focus het toenemende aantal patiënten met meerdere aandoeningen en acute zorg. Thuiszorg Zuidwest Friesland is regioaanbieder voor  thuiszorg in Zuidwest-Friesland, met alle vormen van zorg thuis. De Antonius Zorggroep werkt samen met andere partners in een zorgnetwerk, steeds met het doel om de cliënt en diens omgeving (familie/mantelzorgers) de best mogelijke zorg te bieden.