Team The Green Core wint Waste Battle 2017

Sneek - Team The Green Core van RSG Magister Alvinus heeft met een lesprogramma voor basisscholen de Waste Battle 2017 gewonnen.

Bijna 400 leerlingen uit de gemeente Súdwest-Fryslân hebben de afgelopen maanden in groepjes tegen elkaar gestreden wie de beste oplossing voor het zwerfafvalprobleem had. Het winnende idee komt van Met de cheque van 4.000 euro gaan zij hun idee ook echt uitvoeren. Vorig jaar organiseerde Súdwest-Fryslân samen met de scholen de eerste editie van de Waste Battle op het voortgezet onderwijs in de gemeente. “Een ontzettend leuk en leerzaam project”, aldus de wethouder. ,,Vorig jaar hebben we veel enthousiasme en verrassende ideeën gezien. Dat was voor ons ook de reden om ook dit jaar weer, samen met de scholen, te gaan voor een nieuwe ronde.” In mei, juni en begin juli vonden de voorrondes plaats op CSG Bogerman, RSG Magister Alvinus, het Marne College en het Nordwin College. Tijdens de drie voorrondedagen gingen leerlingen in groepjes aan de slag. ,,We dagen de leerlingen uit om met creatieve oplossingen te komen”, aldus wethouder Mirjam Bakker. Zwerfafval is een hardnekkig probleem waaraan veel mensen zich ergeren. ,,Door de Waste Battle snijdt het mes aan twee kanten”, zegt Bakker. ,,De deelnemers worden zich bewust van zwerfafval en de rol die zij hierbij kunnen spelen én ze bedenken een leuke oplossing.”   Per school gingen de twee beste teams door naar de finale. In het Bolwerk mochten zij in drie minuten hun idee en prototype presenteren. De jury bestond uit wethouder en juryvoorzitter Mirjam Bakker, Arjan Reekers (gemeente Súdwest-Fryslân), Erik Kooistra (Jumbo Kooistra Supermarkten), Johan Peter van der Ploeg (Roelofs BV), Christien Lycklama à Nijeholt (voorzitter ledenraad Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland) en Martine Okkinga (Donkergroen). Na de pitches traden de meiden van Especial Care op, terwijl de jury zich terugtrok. Daarna was het tijd voor de uitslag. De jury heeft gekozen voor het idee team The Green Core van RSG Magister Alvinus: een lesprogramma dat basisschoolkinderen op een positieve manier leert dat je afval moet opruimen. “Dit idee is onderscheidend en richt zich echt op jonge kinderen. Zo leren zij gelijk dat je afval moet weggooien. Ze hebben een goed verhaal en hebben zelfs onderzoek gedaan naar een eventuele producent. Wij werken graag mee om dit idee uit te voeren!” aldus wethouder Bakker. Wethouder Bakker reikte de bokaal én de cheque van 4.000 euro uit. Het geld is geschonken door de sponsoren en zij helpen de leerlingen met hun netwerk, kennis en tijd om hun idee uit te voeren. Het blijft dus niet alleen bij een idee. De andere negen teams kregen elk een cheque van 100 euro uitgereikt. ,,De andere goede ideeën, zoals een afvalapp, kun je prima in het lesprogramma van The Green Core verwerken!” geeft wethouder Bakker de leerlingen nog mee. De Waste Battle Súdwest-Fryslân is een initiatief van Gooitz in samenwerking met Norder Advies. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft geld beschikbaar gesteld voor de Waste Battle. Ook de lokale bedrijven Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, Donkergroen BV, Roelofs BV en Jumbo Kooistra stellen geld, tijd en kennis beschikbaar.