Zomerschool anderstalige jongeren in Súdwest-Fryslân

Sneek - Vanaf 21 augustus tot en met 1 september 2017 wordt een speciale zomerschool voor anderstaligen in Súdwest Fryslân georganiseerd.

Uit onderzoek is gebleken dat anderstalige jongeren in de zomervakantie weinig tot geen Nederlands spreken en horen. Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse taal wegzakt en dat de jongeren het nieuwe schooljaar met een achterstand beginnen. De gemeente Súdwest-Fryslân wil dit zoveel mogelijk voorkomen en start daarom in samenwerking met de werkgroep ‘ISK-Zomerschool’ en  RSG Magister Alvinus een speciale 2-weekse zomerschool voor anderstalige jongeren: de ISK-Zomerschool. De ISK-Zomerschool is bedoeld voor leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) in Sneek. Dit zijn leerlingen van 12 tot 18 jaar die het Nederlands onvoldoende beheersen om het reguliere onderwijs te volgen. De ISK richt zich op het leren van Nederlands als tweede taal (NT2) en de inburgering in Nederland. De leerlingen zijn deels vergunninghouder en deels woonachtig in het AZC in afwachting op een vergunning. De ISK is onderdeel van de RSG Magister Alvinus. ,,Het hoofddoel van de ISK-Zomerschool is dat het Nederlandse taalniveau van de leerling tijdens de zomervakantie niet achteruit gaat. Dit zorgt voor een betere startpositie in het nieuwe schooljaar. En daarnaast is het voor de meeste leerlingen ook echt leuk om lekker naar de zomerschool te gaan, ze zien er naar uit.”, zegt wethouder Stella van Gent. Het ochtendprogramma van de ISK-zomerschool bestaat uit Nederlandse taallessen gegeven door bevoegde NT2 docenten. De focus bij de ISK-Zomerschool ligt, naast het Nederlandse taalaanbod, ook op het kennismaken met diverse cultuurgebruiken. In de middag zijn er verschillende sport- en cultuuractiviteiten zoals fierljeppen, muurkaasten en diverse theatervormen. Deze activiteiten zorgen niet alleen voor leuke ervaringen, maar helpen ook om zelfvertrouwen op te bouwen. De zomerschool draagt met dit programma bij aan bij aan de integratie van jonge nieuwkomers in Súdwest-Fryslân. De ISK-Zomerschool is een initiatief van de werkgroep ‘ISK-Zomerschool’, bestaande uit medewerkers en leden van de ISK Sneek, Timpaan, het VIOS en de gemeente Súdwest-Fryslân.