Geen nieuw tracé Snitserdyk langs spoor

Sneek -   Er komt voorlopig geen nieuw tracé Snitserdyk langs het spoor Sneek-Leeuwarden. Dat is de uitkomst van de verkenning die de provincie Fryslân deed voor de weg tussen Leeuwarden en Sneek.

In 2016 vonden meerdere ongevallen plaats op deze weg. De gemeente Súdwest-Fryslân verzocht de provincie om een nieuw tracé langs het spoor tussen Sneek en Leeuwarden te onderzoeken. De huidige verbinding tussen deze steden gaat door Dearsum en Tsienzerbuorren naar de A32. De nieuwe, rechtstreekse verbinding zou langs het spoor moeten gaan en de functie van stroomweg krijgen. Op een stroomweg kan gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk ongehinderd rijden. Gedeputeerde Sietske Poepjes licht toe: ,,Een nieuw tracé is volgens ons niet de oplossing voor de huidige problemen. We gaan aan de slag met de bestaande Snitserdyk en denken dat deze maatregelen voldoende zijn om de verkeersveiligheid te verhogen. Er loopt al een succesvolle campagne gericht op gedrag en de politie controleert regelmatig op snelheid en afleiding in het verkeer.” Met de Kiek op ‘e Dyk-campagne wijst de provincie weggebruikers erop dat het belangrijk is op de weg te letten. De combinatie van maatregelen zou voldoende moeten zijn voor de verkeersveiligheid, in ieder geval voor de komende tien jaar. Voor de lange termijn sluit de provincie een geheel of gedeeltelijk nieuw tracé niet uit. De provincie onderzoekt nog nader welke scenario’s mogelijk zijn. Daarbij kijkt de provincie ook naar andere mogelijke oplossingen. ,,Tegen die tijd verwachten wij dat de technologische ontwikkelingen in de automotive-industrie, denk bijvoorbeeld aan zelfrijdend vervoer, ook alternatieven kunnen bieden voor de auto en het openbaar vervoer. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk de bestaande infrastructuur te gebruiken”, aldus Poepjes