In SWF 32 keer hulp ingeroepen voor Hartslag-Nu

Sneek - In het eerste half jaar is in de gemeente Súdwest-Fryslân 32 keer gebruik gemaakt van het HartslagNu-systeem. In Sneek ging het om 15 oproepen.

In Fryslân werd het systeem  196 keer te hulp geroepen. Dat houdt in dat er vaker dat één per dag een oproep wordt verstuurd door de Meldkamer Noord-Nederland. Momenteel zijn er ruim achtduizend reanimatie-burgerhulpverleners actief in Friesland. Ook hebben 789 AED-beheerders hun AED beschikbaar gesteld voor de burgerhulpverleners.