Digitaal Steunpunt Fryslân biedt ‘Hulp in de digitale wereld'

Sneek - Het nieuwe Digitaal Steunpunt Fryslân biedt ‘Hulp in de digitale wereld ‘. DSF is in het leven geroepen door een aantal computerhulpbedrijven uit onze provincie.

Computerhulp’ was jarenlang, en is nog steeds, de vlag waaronder diverse bedrijven, zoals Ad-Vice van Ad van der Lee uit Sneek, hun diensten aanbieden. De afgelopen jaren is het werkterrein behoorlijk verbreed door de komst van smart-tv’s, smartphones, tablets en andere aan internet gerelateerde apparaten. Van de beroepsgroep ‘Computerhulp’ wordt dan ook steeds meer verwacht. Anderzijds is het bij het grote publiek (nog) niet helemaal duidelijk dat zij met hun digitale problemen en vragen terecht kunnen bij deze vakmensen. Veel gebruikers van de moderne apparatuur, en niet alléén ouderen, hebben regelmatig problemen. Soms zijn het gebruiksproblemen voortkomend uit gebrek aan kennis en onduidelijke handleidingen. Vaak ook betreft het storingen in de apparatuur, foutieve instellingen of (WiFi-) verbindingsproblemen. Elk van deze bedrijven is al jaren actief en heeft zijn een eigen klantenkring. Naast veel overeenkomsten hebben deze bedrijven ook hun eigen specifieke kenmerken en specialisaties. Door bundeling van deze kennis en geografische spreiding kunnen vele hulpzoekenden, met allerlei digitale vragen, worden bediend. De hulpvrager heeft het voordeel dat hij of zij niet hoeft te gaan zoeken naar de juiste specialist. Naast de genoemde probleemoplossingen kunnen de specialisten zo nodig ook zorgen voor advies, levering en installatie van diverse apparaten en software zoals antivirus- en back-up programma’s. Het Digitaal Steunpunt Fryslân (DSF) is dus géén bedrijf, maar een platform en centraal aanspreekpunt waarin een zo groot mogelijk scala aan digitale diensten is verenigd. Degene met een digitaal probleem belt of e-mailt met het DSF en legt daar het probleem voor. Soms kan het euvel direct op afstand worden opgelost of er wordt korte tijd later teruggebeld door een specialist waarmee verdere afspraken kunnen worden gemaakt. Het DSF is momenteel al actief in de Zuidwesthoek. Dit betekent echter niet dat de dienstverlening zich beperkt tot dit gebied. Ook klanten van elders uit de provincie worden nu al zoveel mogelijk geholpen om hun vaak hinderlijke problemen weg te werken. Uiteraard presenteert het DSF zich op internet met een eigen website, maar ook met een Facebook-pagina waarop regelmatig nuttige informatie wordt gepost waardoor de digitale kennis van iedere geïnteresseerde volger kan worden vergroot. Op deze manier proberen een aantal Friese ondernemers op een efficiënte en effectieve manier de perikelen van de moderne digitale tijd het hoofd te bieden en de hulpvrager te ondersteunen waar nodig.