Record aantal kinderen aan de slag tijdens de Timmerdorpen Súdwest-Fryslân

BOLSWARD - In Makkum, Sneek, Heeg, Witmarsum, Kimswerd, Molkwerum, Warns, Bolsward en Workum gaan zo’n 885 kinderen en ruim 250 vrijwilligers deze zomer in Timmerdorpen creatief en sportief aan de slag. Timmerdorp is een week voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar en staat voor gezelligheid, creativiteit en samenwerken.

Net als vorig jaar zijn er deze zomer negen Timmerdorpen. Georganiseerd door de Timmerdorpwerkgroepen in samenwerking met de Buurtsportcoaches van de gemeente Súdwest-Fryslân. De kinderen bouwen met pallets, spijkers en touwen hun eigen hut. Vrijwilligers zien erop toe dat het bouwen veilig verloopt. Naast het timmeren en zagen organiseert de werkgroep ook diverse sport- en spelactiviteiten, zoals een survival, archery tag, kratstapelen, spijkerslaan en voetbal. Ieder Timmerdorp zijn eigen thema Van het thema griezelen in Sneek tot een eigen droomhuis bouwen in Heeg. De stoere jongens en meisjes uit Makkum gaan survivallen in de Wildernis. In Workum kunnen de cowboys en cowgirls spelen in een echte western. Het thema: Te land, ter zee en in de lucht nemen ze in Bolsward letterlijk, want de kinderen gaan survivallen te land, via een schans ter zee en met een tokkelbaan door de lucht. Waar en wanneer zijn de Timmerdorpen dit jaar? De Timmerdorpen vinden plaats op de volgende locaties in Súdwest-Fryslân:
  • Makkum op 25, 26 & 27 juli. Locatie: Gedempte Putten 24
  • Sneek op 25, 26 & 27 juli. Locatie: ijsbaan Leeuwarderweg 91
  • Molkwerum op 25, 26 & 27 juli. Locatie: veldje naast de basisschool, (Westerich 1)
  • Warns op 25, 26 & 27 juli. Locatie: Himmelumerdyk 2
  • Witmarsum op 25, 26 & 27 juli. Locatie: Dôle 2
  • Heeg op 25, 26, 27 & 28 juli. Locatie: bij de Pharshoeke
  • Workum op 30, 31 augustus & 1 september. Locatie: Sud 154 (op de hoek van de Stal)
  • Bolsward op 30, 31 augustus & 1 september. Locatie: Badweg 5.
  • Kimswerd op 1 & 2 september. Locatie: MFC Kimswerd