Fusie Stichting Palludara en PCBO Bolsward rond

Sneek - De leden van PCBO Bolsward (cbs De Bron) hebben gisteravond tijdens de Algemene ledenvergadering van de vereniging unaniem ingestemd met de bestuurlijke fusie met Stichting Palludara (christelijk basisonderwijs Sneek en omgeving).

In het voorjaar heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen van een fusie voor het personeel en organisatie, onderwijs en identiteit en financiën. Op basis van de eindrapportage hebben in juni de MR van De Bron en de GMR van Palludara al ingestemd met de fusie die per 1 januari 2018 zal ingaan. De periode september tot januari 2018 zal door de besturen, de directies en de staf van Palludara gebruikt worden om de fusie af te ronden. Met de inhoudelijke integratie van beide organisaties zal na de zomervakantie al worden begonnen.