Minder bezwaren dankzij belastingtelefoon Súdwest-Fryslân

SNEEK - Inwoners en ondernemers weten de belastingtelefoon in Súdwest-Fryslân ieder jaar beter te vinden. Tegelijkertijd neemt hun tevredenheid over de afhandeling toe. Zo steeg het aantal telefoontjes dit jaar met zo’n 12 procent (naar 738), maar daalde het aantal daadwerkelijk ingediende bezwaarschriften aanzienlijk, met bijna 40 procent.

Wethouder Maarten Offinga reageert enthousiast op de cijfers. ,,Het is niet te voorkomen dat er bezwaren worden gemaakt", zegt hij. ,,Maar dat het er ieder jaar minder zijn geeft aan dat we met onze werkwijze op de goede weg zijn." De gemeente besteedt veel aandacht aan wat ‘de informele bezwaarfase’ wordt genoemd. Na het verzenden van de WOZ-aanslagen (bijna 47.000) krijgen inwoners en ondernemers, als ze het niet eens zijn met de waarde van hun pand, zes weken de tijd om bezwaar te maken. In veel gevallen is zo’n bezwaarschrift niet nodig en kan een telefoontje naar de Súdwest-WOZlijn de kou uit de lucht nemen. Súdwest-Fryslân begon de eigen belastingtelefoon in 2013, nadat een jaar eerder het aantal bezwaarschriften was gestegen naar recordhoogte: 1443. Dankzij de telefoonactie ‘Een beller is sneller’ daalde het aantal formele bezwaren ieder jaar gestaag, van 1273 in 2013 naar 412 dit jaar. Met dit aantal steekt Súdwest-Fryslân gunstig af bij het landelijk beeld, zo blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer, de onafhankelijke toezichthouder Wet WOZ. Landelijk maken 15 op de duizend woningbezitters bezwaar, in Súdwest-Fryslân zijn dat nog geen 6. Bij niet-woningen liggen de aantallen respectievelijk op 39 (landelijk) en 25 (Súdwest-Fryslân) per duizend.