Basisschool De Romte maakt videoclip Grutto-lied

ITENS - De kinderen van basisschool de Romte in Itens hadden dinsdag 18 juli de opnames van een heuse videoclip op school. Dit alles in het kader van Greidhoeke goes Onderwijs, het onderwijsproject van de vier basisscholen van Gearhing Onderwijsteam 7 in Littenseradiel.

De afgelopen periode konden kinderen suggesties doen voor de tekst van een popsong over de grutto. Muzikant Wiebe Kaspers heeft met deze suggesties een Friese popsong geschreven en de verhaallijn en bijdragen van kinderen hierin verwerkt. Bij een echte popsong mag een videoclip niet ontbreken, zo ging Wiebe Kaspers samen met een opnameteam langs de vier scholen om deze met de kinderen op te nemen. De ambitie is om eind dit jaar met ‘Nim my mei dy mei’, zoals de titel van het nummer luidt, een notering in de Friese Top 100 te verkrijgen. Greidhoeke goes Onderwijs is een onderwijsproject waarbij leerlingen vormen van onderzoekend leren toepassen met de grutto als metafoor. Leerlingen volgen de reis van de grutto naar Friesland en terug, daarmee onderzoeken zij niet alleen de leefomgeving van de grutto, maar ook de diversiteit in natuur en cultuur. Zij stellen zelf onderzoeksvragen en kiezen zelf een vorm om het onderzoek uit te voeren en te presenteren. Talentontwikkeling speelt hierbij een grote rol. Het is een project van de vier scholen van Gearhing Onderwijsteam 7: De Romte te Itens, de Opslach te Wommels, de Stjelp te Baard en it Bynt te Winsum, in samenwerking met Keunstwurk, Akte2, IVN, Kening fan ‘e Greide en BFVW. Eerder dit jaar behaalde het project een tweede plaats bij de Friese Onderwijsprijs.